UČITELJ GOLFA II

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


2 - 2 =

Termini: 7.11. – 8.11.2015, 14.11.-15.11.2015; 21.11. - 22.11.2015

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 68

Število razpisanih mest: 20

Število prostih mest: 20


Opis:

PRIREDITELJ

Golf zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana ter na golf igrišču Smlednik. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje bo izvedeno v dveh delih:

 1. Splošni del 7.11. – 8.11.2015 ter 14.11.2015, Fakulteta za šport
 2. Specialni del 15.11.2015 ter 21.11. – 22.11.2015 Golf igrišče Diners klub Ljubljana (Smlednik)

VODJA USPOSABLJANJA

Vodja usposabljanja in vodja tečaja je Uroš Gregorič.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Osnovni cilj je osvojiti teoretična in praktična znanja za samostojno delo v okviru klubskih selekcij vseh starostnih kategorij, ter poučevanje rekreativnih igralcev golfa. Kandidati bodo pridobili poglobljena znanja o metodah športnega treninga, poklicu učitelja v športu in praktičnem podajanju znanja.

POGOJI DOKONČANJA

UDELEŽBA: Tako pri praktični kot teoretični predelavi gradiva je obvezna 70% udeležba.

IZPIT:

 • Pisni izpit (Metodika športnega treniranja, Vloga učitelja v športu, Psihologija športa, Telesna priprava, Športno treniranje)
 • Praktičen izpit (Učenje golfa).

SEMINAR: Vsak kandidat mora opraviti seminarsko nalogo iz predmeta Priprava golf igrišča in organizacija tekmovanja, ki je praktično-teoretična.

Kandidati morajo zaključiti šolanje najkasneje v roku treh (3) let od vpisa, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri (3) krat.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom Učitelj golfa II.


Kotizacija:

CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja znaša 570,00€. Plačilo je možno v dveh obrokih. Prvi obrok, v višini 285,00€ mora biti poravnan najkasneje do 01.09.2015, drugi v identičnem znesku pa do 19.10.2015. Način plačila je razložen v poglavju prijave. V kolikor se kandidat prijavi 2.9.2015 ali kasneje mora kotizacijo poravnati v enem znesku.

PRIJAVE

1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 6 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 20.

2. Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Kandidat mora biti polnoleten,
 • imeti končano najmanj V. stopnjo izobrazbe,
 • imeti mora usposobljenost strokovnega delavca II. Učitelj golfa I,
 • imeti mora vsaj dve (2) leti športno pedagoških izkušenj kot Učitelj golfa I.
 • opravljeno delo z mentorjem (2 leti) - velja za tiste, ki so pridobili naziv Učitelj golfa po letu 2009 .

 3. Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list),
 • Scan spričevala ali diplome formalnega izobraževanja,
 •  Potrdilo s strani kluba o vsaj 2 letnih športno pedagoških izkušnjah kot Učitelj golfa I,
 •  Potrdilo PGA.

4. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILNI ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov martin.tus@fsp.uni-lj.si. Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 12.10.2015.

5. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 12.10.2015.

6. Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek 12.10.2015. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na martin.tus@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Urnik bo objavljen naknadno

Prijavnica.docx.

Prijavnica.pdf.