TRENER KOŠARKE

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


6 + 3 =

Termini: 28.8. – 30.8.2015, 11.9. – 13.9.2015.

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 90

Število razpisanih mest: 25

Število prostih mest: 25


Opis:

 PRIREDITELJ

Košarkarska zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

 KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

 TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje bo izvedeno v dveh delih:

  1.  28.8. – 30.8.2015,
  2.  11.9. – 13.9.2015.

VODJA USPOSABLJANJA

Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je dr. Frane Erčulj.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Temeljni cilj usposabljanja je seznaniti tečajnike s vsebino in metodiko učenja in treniranja košarke v košarkarskih klubih in košarkarskih krožkih srednjih šol, usposobiti tečajnike za organiziranje, načrtovanje, vodenje in nadzor procesa treniranja moštev kadetov, mladincev in članov (kadetinj, mladink in članic).

POGOJI DOKONČANJA

Kandidat mora imeti:

  • opravljene izpite iz specialne kondicijske, tehnično-taktične priprave,
  • pozitivno ocenjeno seminarska naloga (okvirni letni načrt treniranja za določeno moštvo),
  • kandidat mora opraviti nadzorovano prakso v predpisanem obsegu kot glavni trener klubske ekipe ali pomočnik državne reprezentance mlajših starostnih kategorij, voditi mora dnevnik dela ter predložiti potrdilo kluba.

Kandidate se pri izpitu oceni z ocenami od 1 do 10, pri seminarski nalogi ter praksi pa z opravil/ni opravil. Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh (3) let od vpisa, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri (3) krat.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom Trener košarke.


Kotizacija:

 CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja znaša 300,00€. Plačilo je možno v dveh obrokih. Prvi obrok, v višini 150,00€ mora biti poravnan najkasneje do 15.7.2015, drugi v identičnem znesku pa do 14.8.2015. V primeru prijave po 15.7.2015 mora kandidat prijavnino poravnati v enem znesku 300,00€.

PRIJAVE

 1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 15 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 25.

2. Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • naziv Trener košarke mladih  (povprečna ocena vseh izpitov najmanj 7) ali opravljen izpit iz predmetov Košarka 1 ali Teorija in metodika košarke – osnovni program na Fakulteti za šport (skupna ocena najmanj 8, praktični del najmanj 9),
  • 4 leta tekmovalnih izkušenj in ali  eno leto izkušenj pri treniranju ekip mlajših starostnih kategorij.

3. Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

  • Scan diplome o strokovni usposobljenosti z nazivom Trener košarke mladih, ali izpis elektronskega indeksa z opravljenih izpitom Košarka 1 ali Teorija in metodika košarke z minimalno oceno kot določeno v pogojih prijave)
  • Potrdilo društva ali zveze o tekmovalnih ali športno pedagoških izkušnjah.

Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

O prejetem plačilu bo kandidat obveščen naslednji delovni dan po prejetem plačilu. V kolikor potrditve kandidat ne bo prejel, naj status svojega plačila preveri sam po telefonu ali po elektronski pošti. V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov .

5. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je petek, 14.8.2015. V kolikor se kandidat prijavi na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja v celoti izvedeno še isti dan!

6. Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek 10.8.2015. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT Za več informacij nam lahko pišete na ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Urnik usposabljanja

Prijavnica.docx

Prijavnica.pdf