VADITELJ ODBOJKE

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


9 + 0 =

Termini: 24.8. - 30.8.2015

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 50

Število razpisanih mest: 25

Število prostih mest: 25


Opis:

PRIREDITELJ

Odbojkarska zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

 KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TERMINI TEČAJA

24.8. – 30.8.2015

Izpit po dogovoru

VODJA USPOSABLJANJA

Vodja usposabljanja in vodja tečaja je dr. Marko Zadražnik

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Osnovni namen programa je usposobiti strokovne delavce na področju odbojke, da bodo delovali kot pomočniki oz. pod nadzorom strokovnih delavcev višjih stopenj usposobljenosti oziroma izobraženosti bodo vodili proces vadbe (učenje in treniranje) dečkov in deklic, kadetov in kadetinj, mladincev in mladink ter članov in članic v III. DOL.

POGOJI DOKONČANJA

UDELEŽBA: Tako pri praktični kot teoretični predelavi gradiva je obvezna 90% udeležba.

IZPITI:

Teoretični izpit:

 • uspešno zaključeno preverjanje predavanih vsebin (glej predmetnik)
 • uspešno zaključeno preverjanje znanja specialnih odbojkarskih vsebin

Praktični izpit:

 • prikaz tehničnih prvin (udarec, blok, sprejem udarca)
 • sojenje in vodenje tekme
 • preverjanje specialnih motoričnih sposobnosti z žogo

Kandidate se pri posameznem izpitu oceni z opravil oz. ni opravil. Po uspešno opravljenem teoretičnem in praktičnem izpitu, kandidat pridobi naziv Vaditelj odbojke.

Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh (3) let od vpisa, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri (3) krat.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po uspešno zaključenem programu usposabljanja za naziv Vaditelj odbojke pridobili osnovna znanja s področja tehnične, taktične in kondicijske priprave odbojkarjev v mladih kategorijah. 


Kotizacija:

CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja je 330,00 EUR. Plačilo je možno v dveh obrokih, v kolikor je prijava izvedena do 15.7.2015. V tem primeru je rok za plačilo prvega obroka 15.7.2015 v višini 165,00 EUR ter rok za drugi obrok 17.8.2015 v višini 165,00 EUR. V kolikor se kandidat prijavi po 15.7.2015 je plačilo potrebno izvesti v enem znesku v višini 330,00 EUR. Rok za plačilo je 17.8.2015.

 PRIJAVE

1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 12 kandidatov. Maksimalno število je 25.

 2. Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • polnoletnost,
 • najmanj končana 3 letna poklicna šola,
 • uspešno opravljen tečaj usposabljanja Trener mladih za odbojko.

 3. Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list).
 • Scan spričevala ali diplome formalnega izobraževanja
 • Scan diplome z nazivom Trener mladih za odbojko.

4. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi podatke o plačniku. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig (v kolikor posluje z žigom) in podpis odgovorne osebe plačnika.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov .

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na svoj elektronski naslov, oziroma elektronski naslov plačnika prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILNI (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

5. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 17.8.2015. V kolikor se kandidat prijavi na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja izvedeno še isti dan!

 6. Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek 10.8.2015. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Urnik bo objavljen v kratkem

Prijavnica. docx

Prijavnica. pdf