UČITELJ KAJAKA IN KANUJA NA DIVJIH VODAH 2

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


9 + 2 =

Termini: 7.5. - 7.6.2015

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 130

Število razpisanih mest: 20

Število prostih mest: 20


Opis:

PRIREDITELJ

Kajakaška zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

 KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana, v prostorih Kajak kanu kluba Ljubljana, Livada 31 in v prostorih Kajak kanu kluba Žusterna, pri kopališču ter V Bovcu in okolici. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

 TERMINI TEČAJA

 • 7. 5. 2015 – preizkus znanja (od 17h do 18h – Tacen)
 • 8. 5. 2015 – 7. 6. 2015

 VODJA USPOSABLJANJA

Vodja usposabljanja in vodja tečaja je mag. Živa Cankar.

 NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

 • poučevanje osnovne tehnike in taktike veslanja v kajaku na jezerih, morju (obalni pas) in rekah do III. težavnostne stopnje
 • poučevanje osnovne tehnike veslanja v kanuju na stoječi (jezera, obalni pas morja) in tekoči vodi (I. težavnostna stopnja)
 • vodenje po jezerih, morju (obalne vode) in vodenje spustov v kajakih po rekah do III. težavnostne stopnje
 • organizacija in vodenje vodnih tur po jezerih, morju (obalne vode) in rekah do III. težavnostne stopnje
 • registracija šole kajaka
 • poučevanje in vodenje spustov na rekah do IV. težavnostne stopnje pod mentorstvom učitelja kajaka in kanuja III ali trenerja kajaka in kanuja.
 • mentorstvo učiteljem kajaka in kanuja I

POGOJI DOKONČANJA

OBVEZNOSTI:

 • terenska vožnja
 • nastop pred vrsto
 • izpit iz reševanja iz vode
 • teoretični izpit
 • seminarska naloga

Kandidati morajo zaključiti šolanje najkasneje v roku treh let od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ trikrat. 

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom Učitelj kajaka in kanuja na divjih vodah 2.


Kotizacija:

 CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja je 700,00€.

V kolikor ima kandidat že opravljen izpit za reševalca iz vode mora plačati kotizacijo v višini 550,00€. Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bodo, s vplačanimi prijavninami, pokriti stroški usposabljanja.

 

 

 PRIJAVE

 1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 8 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 20.

2. Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najnižja starost: kandidat lahko pristopi k tečaju usposabljanja v letu, ko dopolni 18 let
 • najmanj končana triletna poklicna šola,opravljen izpit za učitelja kajaka in kanuja I, izjemoma kandidati samo z opravljenim preizkusom znanja – obvladovanje zahtev za rdeče veslo,
 • obvladovanje vsaj enega načina eskimskega obrata,
 • sposobnost veslanja po rekah III. težavnostne stopnje,
 • 4 leta tekmovalnih izkušenj in ali 1 leto športno pedagoških izkušenj.

 3. Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila: 

 • Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)
 • Scan spričevala ali diplome formalnega izobraževanja
 • Scan diplome z nazivom Učitelj kajaka in kanuja na divjih vodah 1 (tisti, ki so opravljali ta tečaj),
 • Scan knjižice za reševalca iz vode (obvezno za tiste, ki ga imajo in bi želeli imeti priznano nižjo ceno prijavnine)
 • Ostale pogoje bomo preverili na preizkusu znanja (kandidati bodo obveščeni o preizkusu po elektronski pošti)

  4. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov .

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na svoj elektronski naslov, oziroma elektronski naslov plačnika prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.  

O prejetem plačilu bo kandidat obveščen naslednji delovni dan po prejetem plačilu. V kolikor potrditve kandidat ne bo prejel, naj status svojega plačila preveri sam po telefonu ali po elektronski pošti.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILNI ZNESEK PRIJAVNINE.

  5. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 4.5.2015. V kolikor se kandidat prijavi na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja izvedeno še isti dan!

 6. Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek, 4.5.2015. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na ali ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Urnik

Prijavnica.docx

Prijavnica.pdf