TRENER PRIPRAVNIK (ROKOMETA)

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


2 - 0 =

Termini: 3.9.2015 - 20.9.2015

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 85

Število razpisanih mest: 40

Število prostih mest: 39


Opis:

PRIREDITELJ

Rokometna zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TERMINI TEČAJA

 •  3.9. – 6.9.2015
 • 10.9. – 13.9.2015
 • 17.9. – 20.9.2015

 

VODJA USPOSABLJANJA

Vodja usposabljanja in vodja tečaja je dr. Marko Šibila.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Namen usposabljanja je usposobiti slušatelje za delo s t.i. "malim rokometom". Prav tako se slušatelji seznanijo s temeljnimi značilnostmi dela z igralci mlajših starostnih kategorij (razvojne značilnosti otrok, procesi usmerjanja in izbora za rokomet nadarjenih otrok, metodika dela z otroci, mini rokomet). Število ur je 85. Usposobljeni delavci ne morejo delati samostojno (samo pod mentorstvom strokovnega kadra višje stopnje usposobljenosti).

POGOJI DOKONČANJA

 • UDELEŽBA: Tako pri praktični kot teoretični predelavi gradiva je obvezna 80% udeležba.
 • IZPITI: Pozitivno ocenjena seminarska naloga v obliki pisne priprave in praktičnega nastopa.
 • Praktični in teoretični izpit.

Slušatelj, ki v okviru sprotnega preverjanja praktičnega znanja uspešno opravi vse preizkuse, s tem opravi praktični del izpita. Tisti, ki preizkusov med trajanjem usposabljanja ne opravljajo ali jih ne opravijo uspešno, opravljajo praktični in teoretični izpit v okviru rednih izpitnih rokov in terminov.

 Kandidati morajo zaključiti šolanje najkasneje v roku treh let od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri krat. 

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom Trener pripravnik.


Kotizacija:

CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja je 300,00€.

Plačilo je možno v dveh obrokih, pri katerih je prvi obrok v višini 150,00€ potrebno poravnati do vključno 15.7.2015, drugi obrok pa do vključno 24.8.2015. V primeru plačila v enem obroku ali v primeru prijav po 15.7.2015, je potrebno prijavnino plačati v enem znesku najkasneje do 24.8.2015.

PRIJAVE

1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 20 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 40.

2. Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • dopolnjenih 18 let starosti
 • končana najmanj poklicna 3 letna šola (IV. stopnja izobrazbe)

 

3. Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list),
 • scan spričevala ali diplome formalnega izobraževanja,

 

4. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov .

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na svoj elektronski naslov, oziroma elektronski naslov plačnika prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

 • Plačilo na dva obroka: Prvi obrok plačate po predračunu. Po prejemu plačila prvega obroka, boste prejeli račun, kot dokazilo za plačilo prvega obroka ter hkrati osnova za plačilo drugega obroka.
 • Plačilo v enem obroku: Prijavnino plačate po prejetem predračunu. Po prejetem plačilu vam bomo poslali račun kot dokazilo o plačilu

O prejetem plačilu bo kandidat obveščen naslednji delovni dan po prejetem plačilu. V kolikor potrditve kandidat ne bo prejel, naj status svojega plačila preveri sam po telefonu ali po elektronski pošti.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILNI ZNESEK PRIJAVNINE.

5. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 24.8.2015. V kolikor se kandidat prijavi na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja izvedeno še isti dan!

 6. Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek, 24.8.2015. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Urnik bo objavljen v roku nekaj dni.

Prijavnica.docx

Prijavnica.pdf