VADITELJ UMETNOSTNEGA KOTALKANJA

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


1 + 7 =

Termini: 27.3. - 4.5.2015; 11.4. - 12.4.2015

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 50

Število razpisanih mest: 20

Število prostih mest: 20


Opis:

PRIREDITELJ

Zveza kotalkarskih športov Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje bo izvedeno v dveh delih:

1.       Splošni del 27.3. – 4.5.2015, Fakulteta za šport

2.       Specialni del 11.4. – 12.4.2015, Fakulteta za šport.

Kandidati, ki imajo splošne predmete (Osnove medicine športa, Osnove psihologije športa, Osnove teorije in metodike športnega treniranja, Osnove pedagogike in didaktike v športu in Management v športu z osnovami informatike) opravljene z drugega naslova (Fakulteta za šport, Pedagoška fakulteta Maribor, Pedagoška fakulteta, Univerza na primorskem, ipd.), morajo predložiti ustrezno dokazilo o opravljenih splošnih predmetih. V tem primeru se udeležijo le specialnega dela. 

VODJA USPOSABLJANJA

Vodja usposabljanja in vodja tečaja je dr. Boris Sila.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Namen usposabljanja je:

1.   Kandidate spoznati z različnimi metodičnimi postopki učenja in organizacijsko vadbenih procesov.

2.    Kandidati pridobijo praktično znanje osnovnih kotalkarskih veščin.

3.     Kandidate spoznati z osnovnimi varnostnimi ukrepi v umetnostnem kotalkanju.

POGOJI DOKONČANJA

UDELEŽBA: Kandidati morajo imeti vsaj 85% udeležbo na tečaju.

IZPIT:

1.      Pisni izpit iz splošnih vsebin (v kolikor jih kandidat nima priznanih)

2.  Praktični izpit: demonstracije celotne tehnike osnovnih in naprednih veščin umetnostnega kotalkanja

3.      Teoretični izpit iz vsebin predavanj.

Kandidati morajo zaključiti šolanje najkasneje v roku treh (3) let od vpisa, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri (3) krat.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Program je namenjen usposabljanju udeležencev v programu.

S pridobljeno usposobljenostjo lahko strokovni delavec uči veščine umetnostnega kotalkanja samo pod vodstvom trenerja, kot njegov pomočnik, ne more pa samostojno voditi šolanja umetnostnega  kotalkanja. Po opravljenih vseh obveznostih bodo kandidati prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti za delo v športu z nazivom Vaditelj umetnostnega kotalkanja.


Kotizacija:

CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja je razdeljena na dva dela:

1.       Cena celotnega usposabljanja (specialni in splošni del) je 640,00€.

2.       Cena samo specialnega dela je 460,00€

PRIJAVE

1.       Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bosta prijavljena vsaj 2 kandidata. Največje število sprejetih kandidatov je 20.

2.       Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

·         Kandidat mora biti polnoleten,

·         imeti končano vsaj srednjo šolo (matura in podobno).

3.       Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

·         Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)

·         Scan spričevala ali diplome formalnega izobraževanja

4.       Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

O prejetem plačilu bo kandidat obveščen naslednji delovni dan po prejetem plačilu. V kolikor potrditve kandidat ne bo prejel, naj status svojega plačila preveri sam po telefonu ali po elektronski pošti. 

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILNI ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov martin.tus@fsp.uni-lj.si. Zadnji rok za prijavo in plačila je ponedeljek, 23.3.2015.

5.       Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 23.3.2015. V kolikor se kandidat prijave na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja izvedeno še isti dan!

6.       Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek 23.3.2015. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na miha.kurner@fsp.uni-lj.si ali martin.tus@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Urnik usposabljanja

Prijavnica_.docx

Prijavnica_.pdf