RAZPIS USPOSABLJANJA ZA NAZIV TRENER KOŠARKE MLADIH Strokovni delavec 1

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


7 - 6 =

Termini: 25.5. – 10.6.2012

Koordinator: Miha Kürner

Število razpisanih mest: 20

Število prostih mest: 20


Opis:

 

PRIREDITELJ:Košarkarska zveza Slovenije, združenje košarkarskih trenerjev Slovenije v sodelovanju s Fakulteto za šport
KRAJ:Hotel Wellnes Park Laško, Zdraviliška ul. 6,3270 Laško Športna dvorana Tri lilije, Poženelova ul 22, 3270 Laško
TERMINI TEČAJA:25.5. – 10.6.2012
VODJA USPOSABLJANJA:Dr. Frane Erčulj
VODJA TEČAJA:Dr. Frane Erčulj
UDELEŽENCI:Prijaviti se mora najmanj 20 kandidatov.
POGOJI PRIJAVE:Prijavijo se lahko kandidati, ki so dopolnili 18 let in imajo končano najmanj IV. Stopnjo izobrazbe. Program strokovnega usposabljanja za pridobitev naziva trener košarke mladih je sestavljen iz dveh sklopov in sicer iz sklopa splošnih vsebin ter sklopa specialnih (košarkarskih) vsebin. Tečaj usposabljanja se bo izvajal Laškem v treh vikendih, od 25.5. do 9.6.2012. Za dokončanje oz. pridobitev strokovnega naziva morajo kandidati uspešno opraviti tako izpite izsplošnih vsebin za trenerje, kot tudi obveznosti na specialnemdelu. Kandidati, ki imajo opravljen splošni del, naj to navedejo na prijavnici!
PRIJAVE:Sprejemamo samo popolno izpolnjene prijavnice, poslane do navedenega roka, bodisi po E-pošti, faxu ali pošti.
ROK PRIJAV:Petek, 18.05.2012
PRIJAVNINA:Šolnina za posameznega kandidata znaša 250,00 € za specialni del ter 150 € za splošni del. V ceni šolnine so všteti naslednji stroški: avtorski honorarji, prevozni stroški predavateljev, strokovna literatura, organizacija in vodstvo tečaja. Stroški tečaja morajo biti obvezno poravnanipred pričetkom predavanj v skladu znavodili o načinu plačila na prijavnici-predračunu.
NAMEN IN CILJ PROGRAMA USPOSABLJANJATemeljni cilj programa je seznaniti kandidate z osnovami košarkarskih pravil ter tehnične, taktične in telesne priprave košarkarjev v kategoriji mlajših in starejših dečkov in deklic ter jih usposobiti za vodenje njihovih ekip.
PRIDOBLJENE KOMPETENCE:Udeleženci si bodo po opravljenih vseh obveznostih pridobili strokovno usposobljenost 1. stopnje, z nazivom TRENER MLADIH KOŠARKE
INFORMACIJE:Več informacij na elektronskem naslovu:miha.kurner@fsp.uni-lj.si, tel: 01 520 77 52

 

URNIK USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV STROKOVNEGA NAZIVA TRENER MLADIH - KOŠARKA LJUBLJANA Fakulteta za šport, 25.5. – 9.6.2012 1. specialni del

 

 

Petek, 25.5.št. ur
Popoldan
16.00 - 18.30 uvodne informacije, kondicijska priprava v košarki - teorija, video (dr. Frane Erčulj)3
18.45 - 20.15 tehnika v košarki - teorija, video (dr. Frane Erčulj)2
Sobota, 26.5.
Dopoldan
9.00 - 12.15 košarkarska pravila in mehanika sojenja - teorija (dr. Simon Ličen)4
Popoldan
13.30 - 16.45 taktika v košarki - teorija (dr. Frane Erčulj)4
17.00 - 20.15 tehnika v košarki (vodenje) - praktično (dr. Frane Erčulj)4
Nedelja, 27.5.
Dopoldan
9.00 - 12.15taktika v košarki - praktično (Blaž Bergant)4
Popoldan
13.30 - 16.45taktika v košarki - praktično (Blaž Bergant)4

 

 

  splošni del (za udeležence, ki ga še niso absolvirali)

 

 

Petek, 1.6.
Popoldan
16:00 - 20.30 medicina športa - teorija (dr. Jože Vidmar)6
Sobota, 2.6.
Dopoldan
9.00 - 17.00 teorija treniranja v košarki - teorija (dr. Brane Dežman)10
Nedelja, 3.6.
9:00 – 15:30 osnove psihologije športa - teorija (dr. Matej Tušak)8

 

 

  2. specialni del

 

 

Petek, 8.6.
Popoldan
15.30 - 20.30 tehnika v košarki (meti, podaje) - praktično (Mirko Jurjavčič)6
Sobota, 9.6.
Dopoldan
9.00 - 13.00 kondicijska priprava v košarki - praktično (dr. Mitja Bračič)5
Popoldan
13.30 - 16.30preverjanje znanja - teorija, praktično (dr. Frane Erčulj)4

 

 

Opomba: urnik je orientacijski. Zbor udeležencev in vsa teoretična predavanja bodo potekala na lokaciji Hotel Wellnes Park Laško (Zdraviliška ul. 6), praktični del pa v športni dvorani Tri lilije, Laško (Poženelova ul. 22)

Kontaktna oseba: Miha Kürner (miha.kurner@fsp.uni-lj.si; 01 520 77 52); strokovni vodja tečaja: dr. Frane Erčulj –frane.erculj@fsp.uni-lj.si

 

   

 


Kotizacija:

Šolnina za posameznega kandidata znaša 250,00 € za specialni del ter 150 € za splošni del.


Opombe:

RAZPIS

PRIJAVNICA