Skoči na vsebino

Strokovni delavec 1 - Športno treniranje - CHEERLEADING, PERFORMANCE CHEER

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


9 - 3 =

Termini: 03.10.2023 - 10.12.2023

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 5


Opis:

RAZPIS USPOSABLJANJA IN DO-USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV NAZIVA

Strokovni delavec 1_ Športno treniranje_ CHEERLEADING, PERFORMANCE CHEER

 

 

PRIREDITELJ

Cheer zveza Slovenije kot nosilec in izvajalec usposabljanj ter Fakulteta za šport, ki zagotavlja prostor za izvedbo.

 

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana.

 

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje traja od 3. 10. – 10. 12. 2023 (zajema obvezni in posebni del).

 

Obvezne vsebine se izvedejo On line po spodnjem urniku:

 

Dan                                                                  Ura

Torek, 3. 10. 2023                                     16:00-18:00

Sreda, 4. 10. 2023                                     16:00-21:00

Četrtek, 5. 10. 2023                                  16:00-21:00

Ponedeljek, 9. 10. 2023                            16:00-21:00

Torek, 10. 10. 2023                                   16:00-21:00

 

Torek, 24. 10. 2023 (ON LINE IZPIT)         17:00-18:00

 

Posebne vsebine se bodo izvajale med vikendi (sobote in nedelje) od 7. 10. do 10. 12. 2023.

Urnik za posebne vsebine bo objavljen naknadno.

 

VODJA USPOSABLJANJA

Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je Ana Janko.

 

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Temeljni cilj usposabljanja je usposobiti tečajnike za izvedbo in spremljanje procesa športne vadbe.

 

POGOJI DOKONČANJA

Kandidat mora imeti:

 • Prisotnost pri obveznih vsebinah mora biti vsaj 80 %
 • Prisotnost pri posebnih vsebinah usposabljanja mora biti vsaj 80 %
 • Pozitivno ocenjen dnevnik dela
 • Teoretični izpit iz obveznih vsebin
 • Teoretični in praktični izpit iz posebnih vsebin

 

Razpišejo se najmanj 3 izpitni roki. Izpitno komisijo imenuje nosilec programa usposabljanja za vsak rok posebej in jo sestavlja eden od predavateljev, ki je predaval na usposabljanju. Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje izpitna komisija, ki ima predsednika in dva člana. Izpit se ocenjuje kot »opravil« ali »ni opravil«. Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku 3 let od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora ponovno udeležiti usposabljanja.

 

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom Strokovni delavec 1_ Športno treniranje_ CHEERLEADING, PERFORMANCE CHEER.


Kotizacija:

CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja je 640,00 €, pri čemer kandidati plačajo 365,00 eur, preostali del prijavnine pokrije Cheer zveza Slovenije. V primeru opravljenih obveznih vsebinah je cena prijavnine 275,00 eur.

 

Plačilo mora biti poravnano pred pričetkom usposabljanja.

 

 

PRIJAVE

 

 1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 15 kandidatov.

 

        2. Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Starost najmanj 18 let
 • Dosežena najmanj srednja poklicna izobrazba

 

         3. Dokazila

Poleg podpisane prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Dokazilo o polnoletnosti (preslikava osebnega dokumenta)
 • Dokazilo o izobrazbi (preslikava spričevala, diplome…)
 • V primeru opravljenih obveznih vsebi, preslikavo potrdila

 

        4. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti izpolniti E- prijavo na spletni strani Fakultete za šport, Inštitut za šport, CVUŠ – Strokovno usposabljanje – Aktualni tečaji.

 

 V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. Prijavnico je potrebno tudi natisniti in podpisati, v primeru da je plačnik društvo ali klub sta potrebna tudi podpis in žig organizacije. Po oddani e-prijavi naj kandidat sledi navodilom, ki jih bo prejel na svoj elektronski naslov. Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ali svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

 

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.


Opombe:

 

        5. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo in plačilo kotizacije je petek, 29. 9. 2023.

 

 

        6. Odjava

Rok za odjavo je petek, 29. 9. 2023. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.

 

 

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.