Skoči na vsebino

TEČAJ POLN_On line TEČAJ OBVEZNIH VSEBIN za programe usposabljanja za strokovno delo v športu 1. STOPNJE po ZŠpo-1 za vse panoge

Termini: 6. 6. 2023 - 14. 6. 2023.

Trajanje: 22

Število razpisanih mest: 125

Število prostih mest: 0


Opis:

RAZPIS  ON LINE TEČAJA OBVEZNIH VSEBIN

ZA PROGRAME USPOSABLJANJA  ZA STROKOVNO DELO V ŠPORTU 1. STOPNJE PO ZŠpo-1 ZA VSE PANOGE

 

Fakulteta za šport razpisuje sklop predavanj obveznih vsebin, ki predstavljajo obvezni del vseh programov usposabljanja  1. stopnje sprejetih po Zakonu o športu, ki je stopil v veljavo 24.6.2017.

 

KRAJ

Tečaj bo izveden na daljavo, torej preko ene od aplikacij za učenje na daljavo (Zoom).

 

TRAJANJE TEČAJA

Tečaj traja od torka, 6. 6. 2023 do srede, 14. 6. 2023.

 

Dan                                                                  Ura

Torek, 6. 6. 2023                                       16:00-18:00

Sreda, 7. 6. 2023                                       16:00-21:00

Četrtek, 8. 6. 2023                                    16:00-21:00

Torek, 13. 6. 2023                                     16:00-21:00

Sreda, 14. 6. 2023                                     16:00-21:00

 

Sreda, 21. 6. 2023                                         17:00-18:00  IZPIT (vseh 5 predmetov)  ali

Sreda, 28. 6. 2023                                         17:00-18:00  IZPIT (vseh 5 predmetov)

Urnik tečaja obveznih vsebin 1. stopnja_junij 2023.pdf

 

VODJA TEČAJA

Vodja tečaja  je dr. Janez Vodičar.        

 

PREDMETNIK TEČAJA

 

Predmet

Standard znanja

Število ur

Osnove gibanja človeka

Pozna gibalne sposobnosti
Pozna fizikalne zakonitosti gibanja
Pozna osnove gibalnega nadzora in učenja

5

Osnove športne vadbe

Pozna in razume temeljne didaktične pristope (cilji vadbe, vsebine in metode)
Pozna metode in sredstva za razvoj gibalnih sposobnosti
Zna izvajati in spremljati športno vadbo skozi proces

5

 

Osnove medicine športa

Pozna osnove prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja

Pozna uporabo avtomatiziranega zunanjega defibrilatorja pri temeljnih postopkih oživljanja
Zna izvesti prvo pomoč pri poškodbi gibal
Pozna osnove preprečevanja poškodb v športu

5

Psihosocialne osnove športa

Pozna osnove razvojne psihologije (spoznavni razvoj, osebnostne lastnosti, motivacija)
Pozna osnove in pomen športne psihologije (vodenje, lik trenerja)
Prepozna družbene razsežnosti okolja, v katerem deluje (komunikacija, etika, doping, fair play, socialna inkluzija skozi šport)
Prepozna oblike nasilja v športu

5

Odgovornost in zakonodaja

v športu

Pozna pravne podlage, ki urejajo področje športa
Pozna odgovornosti, ki izhajajo iz izvajanja procesa športne vadbe

2

 

Predmete bodo predavali predavatelji Fakultete za šport, ki so vrhunski strokovnjaki na svojem področju!

 

Slušatelji bodo po uspešno opravljenih izpitih prejeli potrdilo o opravljenih obveznih vsebinah za programe usposabljanja za strokovno delo v športu 1. stopnje.

 

Potrdilo velja za vse športne panoge oziroma športna področja, kandidatu pa to še ne da nobenih kompetenc za učenje, saj mora opraviti še posebne vsebine, ki jih opravlja pri nosilcih programov (NPŠZ, OKS-ZŠZ, POK). Več o Pravilniku o usposabljanju strokovnih delavcev v športu  na povezavi http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13445#


Kotizacija:

CENA TEČAJA

 

 • 90,00 EUR  - zgodnja prijava – prijave in plačila prejeta do vključno petka, 19. 5. 2023,
 • 120,00 EUR  - prijave in plačila prejeta od sobote, 20. 5. 2023 do vključno petka, 2. 6. 2023.

 

PRIJAVE

 1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 50 kandidatov.

 

 1. Pogoji za prijavo

Za prijavo na tečaj obvezni vsebin morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Polnoletnost
 • Vsaj srednja poklicna izobrazba
 • Morebitni dodatni pogoji, ki jih je v svojem programu usposabljanja opredelila Nacionalna panožna športna zveza.

 

 1. Dokazila

Kandidati morajo ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Izpolnjeno in podpisano prijavnico
 • Dokazilo o polnoletnosti (preslikava osebne izkaznice/ potnega lista)
 • Dokazilo o izobrazbi (preslikava spričevala/ diplome…)

 

 1. Pogoji dokončanja
 • Prisotnost na najmanj 80 % od 22 ur obveznih vsebin
 • Opravljen teoretični preizkus iz obveznih vsebin

 

 1. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti izpolniti E- prijavo na spletni strani Fakultete za šport,  Inštitut za šport, CVUŠ – Strokovno usposabljanje – Aktualni tečaji (https://www.fsp.uni-lj.si/institut-za-sport/cvus/strokovno-usposabljanje/aktualni-tecaji/ ). V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. Prijavnico je potrebno tudi natisniti in podpisati, v primeru da je plačnik društvo ali klub sta potrebna tudi podpis in žig organizacije. Po oddani e-prijavi naj kandidat sledi navodilom, ki jih bo prejel na svoj elektronski naslov. Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ali svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

 

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov Usposabljanje@fsp.uni-lj.si .

 

 1. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je petek, 2. 6. 2023. V kolikor se kandidat prijavi na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja v celoti izvedeno še isti dan!

 


Opombe:

Odjava

Rok za odjavo je petek, 2. 6. 2023. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku ali zaradi neudeležbe, prijavnine ne vračamo.

 

KONTAKT

 

Za več informacij nam lahko pišete na Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.