Skoči na vsebino

On line TEČAJ OBVEZNIH VSEBIN za programe usposabljanja za strokovno delo v športu 2. STOPNJE po ZŠpo-1 za vse panoge

Termini: 29.03.2022 - 06.04.2022

Trajanje: 20 ur

Število razpisanih mest: 90

Število prostih mest: 0


Opis:

RAZPIS  ON LINE TEČAJA OBVEZNIH VSEBIN

ZA PROGRAME USPOSABLJANJA  ZA STROKOVNO DELO V ŠPORTU 2. STOPNJE PO ZŠpo-1 ZA VSE PANOGE

 

Fakulteta za šport razpisuje sklop predavanj obveznih vsebin, ki predstavljajo obvezni del vseh programov usposabljanja  2. stopnje sprejetih po Zakonu o športu, ki je stopil v veljavo 24.6.2017.

 

Tečaj bo izveden na daljavo, torej preko ene od aplikacij za učenje na daljavo (Zoom).

 

TRAJANJE TEČAJA

 

Od torka, 29.03.2022 do srede 06.04.2022.

Torek, 29.03.2022 od 16:00 do 19:00

Ponedeljek, 04.04.2022 od 16:00 do 19:00

Sreda, 30.03.2022 od 16:00 do 19:00

Torek, 05.04.2022 od 16:00 do 19:00

Četrtek, 31.03.2022 od 16:00 do 19:00

Sreda, 06.04.2022 od 16:00 do 21:00

Sreda, 20.04.2022 ob 17:00 – ON LINE IZPIT

Podroben razpored s temami in predavatelji bodo kandidati dobili pred začetkom predavanj.

 

PREDMETNIK TEČAJA

Predmet

Standard znanja

Število ur

Preventiva športnih poškodb

in pretreniranost

Pozna najpogostejše akutne in kronične poškodbe v športu

Pozna mehanizme preventivnega ukrepanja (vadba, regeneracija, prehrana)

5

Organizacija in upravljanje

Pozna ureditev, delovanje in financiranje športa v Sloveniji

Pozna zbirke podatkov na področju športa

Pozna pogoje za organizacijo in izvedbo športnih prireditev

3

Osnove športnega treniranja

Ima osnovna znanja fiziološkega delovanja človeka

Pozna celovitost upravljanja procesa športnega treniranja (zakonitosti, načela, opravila, vrednotenje, načrtovanje - ciklizacija)

Pozna živčno-mehanske osnove gibanja

Pozna ustrezna vadbena sredstva in metode športnega treniranja

12

 

 

 

Predmete bodo predavali predavatelji Fakultete za šport, ki so vrhunski strokovnjaki na svojem področju!

 

Slušatelji bodo po uspešno opravljenih izpitih prejeli potrdilo o opravljenih obveznih vsebinah za programe usposabljanja za strokovno delo v športu 2. stopnje. Potrdilo velja za vse športne panoge oziroma športna področja.


Kotizacija:

CENA TEČAJA

 • 90,00 EUR  - zgodnja prijava – prijave in plačila prejeta do vključno petka, 11.03.2022,
 • 120,00 EUR  - prijave in plačila prejeta od sobote 12.03.2022 do vključno petka, 25.03.2022.

 

PRIJAVE

1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 30 kandidatov.

 

2. Pogoji za prijavo

Za prijavo na tečaj obvezni vsebin morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Strokovna usposobljenost prve stopnje, pridobljena po programu usposabljanja za izbrani šport (Strokovni delavec 1 – Športno treniranje – izbrani šport)
 • Eno leto športno pedagoških izkušenj
 • Starost najmanj 18 let
 • Najmanj srednja poklicna izobrazba

 

3. Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Dokazilo o strokovni usposobljenosti (preslikava diplome o strokovni usposobljenosti)
 • Dokazilo o polnoletnosti (preslikava osebne izkaznice/potnega lista)
 • Dokazilo o izobrazbi (preslikava spričevala/ diplome…)

 

4. Pogoji dokončanja

 • Prisotnost na najmanj 80 % obveznih vsebin
 • Opravljen teoretični preizkus iz obveznih vsebin

 

5. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti izpolniti E- prijavo na spletni strani Fakultete za šport, Inštitut za šport,        CVUŠ – Strokovno usposabljanje – Aktualni tečaji (https://www.fsp.uni-lj.si/institut-za-sport/cvus/strokovno-usposabljanje/aktualni-tecaji/ ). V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. Prijavnico je potrebno tudi natisniti in podpisati, v primeru da je plačnik društvo ali klub sta potrebna tudi podpis in žig organizacije. Po oddani e-prijavi naj kandidat sledi navodilom, ki jih bo prejel na svoj elektronski naslov. Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ali svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

 

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov Usposabljanje@fsp.uni-lj.si .

 

6. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je petek, 25.03.2022. V kolikor se kandidat prijavi na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja v celoti izvedeno še isti dan!


Opombe:

7. Odjava

Rok za odjavo je petek, 25.03.2022. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.

 

KONTAKT

 

Za več informacij nam lahko pišete na Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.