Skoči na vsebino

Strokovni delavec 1_ Športno treniranje_ CHEERLEADING

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


0 - 2 =

Termini: 07.11.2020 - 09.01.2021

Trajanje: 88

Število razpisanih mest: 50

Število prostih mest: 4


Opis:

RAZPIS USPOSABLJANJA IN DO-USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV NAZIVA

Strokovni delavec 1_ Športno treniranje_ CHEERLEADING

 

 

PRIREDITELJ

Cheerleading zveza Slovenije kot nosilec usposabljanj in Fakulteta za šport kot organizator usposabljanja.

 

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana.

 

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje traja od 07.11.2020 do 09.01.2021 (zajema obvezni in posebni del). Urnik_SD1_ŠT_CHEERLEADING 2020-21.pdf

 

VODJA USPOSABLJANJA

Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je Ana Janko.

 

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Temeljni cilj usposabljanja in do-usposabljanja je usposobiti (do-usposobiti) tečajnike za izvedbo in spremljanje procesa športne vadbe.

 

POGOJI DOKONČANJA

Kandidat mora imeti:

 • Prisotnost pri obveznih vsebinah mora biti vsaj 80 %
 • Prisotnost pri posebnih vsebinah, teoretični in praktičen del usposabljanja, mora biti vsaj 80 %
 • Pozitivno ocenjena seminarska naloga
 • Pozitivno ocenjen dnevnik dela
 • Teoretični izpit iz obveznih vsebin
 • Teoretični in praktični izpit iz posebnih vsebin

 

Razpišejo se najmanj 3 izpitni roki. Izpitno komisijo imenuje nosilec programa usposabljanja za vsak rok posebej in jo sestavlja eden od predavateljev, ki je predaval na usposabljanju. Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje izpitna komisija, ki ima predsednika in dva člana. Izpit se ocenjuje kot »opravil« ali »ni opravil«. Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku 3 let od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora ponovno udeležiti usposabljanja.

 

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom Strokovni delavec 1_ Športno treniranje_ CHEERLEADING


Kotizacija:

CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja je 564 € , pri čemer polovico prijavnine pokrije Cheerleading zveza Slovenije.

Cena do-usposabljanja bo določena za posameznika na podlagi priznanih vsebin iz preteklosti.

 

Plačilo mora biti poravnano pred pričetkom usposabljanja. V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.

 

PRIJAVE

 

 1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 15 kandidatov.

 

 1. Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Starost najmanj 18 let
 • Dosežena najmanj srednja poklicna izobrazba

 

 1. Dokazila

Poleg podpisane prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Dokazilo o polnoletnosti (preslikava osebnega dokumenta)
 • Dokazilo o izobrazbi (preslikava spričevala, diplome…)

 

 1. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti izpolniti E- prijavo na spletni strani Fakultete za šport, Inštitut za šport, CVUŠ – Strokovno usposabljanje – Aktualni tečaji (https://www.fsp.uni-lj.si/institut-za-sport/cvus/strokovno-usposabljanje/aktualni-tecaji/ ). V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. Prijavnico je potrebno tudi natisniti in podpisati, v primeru da je plačnik društvo ali klub sta potrebna tudi podpis in žig organizacije. Po oddani e-prijavi naj kandidat sledi navodilom, ki jih bo prejel na svoj elektronski naslov. Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ali svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

 

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

 

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.

 

 1. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je 30.10.2020. Rok za plačilo kotizacije je 2.11.2020.

 

 

 1. Odjava

Rok za odjavo je 30.10.2020. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti.

 


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.