Skoči na vsebino

TEČAJ OBVEZNIH VSEBIN za programe usposabljanja za strokovno delo v športu 1. stopnje za vse športne panoge (ON LINE)

Termini: 12.9.2020 - 14.9.2020

Trajanje: 22

Število razpisanih mest: 129

Število prostih mest: 0


Opis:

Fakulteta za šport razpisuje sklop predavanj obveznih vsebin, ki predstavljajo obvezni del vseh programov usposabljanja  1. stopnje sprejetih po Zakonu o športu, ki je stopil v veljavo 24.6.2017.

 

Tečaj bo izveden na daljavo, torej preko ene od aplikacij za učenje na daljavo (Zoom, MS Teams).

 

TRAJANJE TEČAJA

 • Sobota, 12.09.2020 od 09:00 do 14:00 in od 15:00 do 20:00
 • Nedelja, 13.09.2020 od  09:00 do 14:00 in od 15:00 do 20:00
 • Ponedeljek, 14.09.2020 od 17:00 do 19:00

 

Podroben razpored je razviden iz priloženega urnika. Urnik tečaja obveznih vsebin 1. stopnja_jesen_2020 (On line).pdf

 

PREDMETNIK TEČAJA

 

Predmet

Standard znanja

Število ur

Osnove gibanja človeka

Pozna gibalne sposobnosti
Pozna fizikalne zakonitosti gibanja
Pozna osnove gibalnega nadzora in učenja

5

Osnove športne vadbe v obsegu

Pozna in razume temeljne didaktične pristope (cilji vadbe, vsebine in metode)
Pozna metode in sredstva za razvoj gibalnih sposobnosti
Zna izvajati in spremljati športno vadbo skozi proces

5

Osnove medicine športa v obsegu

Pozna osnove prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja

Pozna uporabo avtomatiziranega zunanjega defibrilatorja pri temeljnih postopkih oživljanja
Zna izvesti prvo pomoč pri poškodbi gibal
Pozna osnove preprečevanja poškodb v športu

5

Psihosocialne osnove športa

Pozna osnove razvojne psihologije (spoznavni razvoj, osebnostne lastnosti, motivacija)
Pozna osnove in pomen športne psihologije (vodenje, lik trenerja)
Prepozna družbene razsežnosti okolja, v katerem deluje (komunikacija, etika, doping, fair play, socialna inkluzija skozi šport)
Prepozna oblike nasilja v športu

5

Odgovornost in zakonodaja v športu

Pozna pravne podlage, ki urejajo področje športa
Pozna odgovornosti, ki izhajajo iz izvajanja procesa športne vadbe

2

 

Predmete bodo predavali predavatelji Fakultete za šport, ki so vrhunski strokovnjaki na svojem področju!

 

Slušatelji bodo po uspešno opravljenih izpitih prejeli potrdilo o opravljenih obveznih vsebinah za programe usposabljanja za strokovno delo v športu 1. stopnje. Potrdilo velja za vse športne panoge oziroma športna področja.

 

 

 


Kotizacija:

CENA TEČAJA

 • 90,00 EUR  - zgodnja prijava – prijave in plačila prejeta do vključno ponedeljka, 31.08.2020.
 • 120,00 EUR  - prijave in plačila prejeta od vključno torka, 01.09.2020 do vključno ponedeljka, 07.09.2020.

 

PRIJAVE

 1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 40 kandidatov.

 

 1. Pogoji za prijavo

Za prijavo na tečaj obvezni vsebin morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Polnoletnost
 • Vsaj srednja poklicna izobrazba
 • Morebitni dodatni pogoji, ki jih je v svojem programu usposabljanja opredelila Nacionalna panožna športna zveza
 1. Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Dokazilo o polnoletnosti
 • Dokazilo o izobrazbi

 

 1. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti izpolniti E- prijavo na spletni strani Fakultete za šport, Inštitut za šport,        CVUŠ – Strokovno usposabljanje – Aktualni tečaji (https://www.fsp.uni-lj.si/institut-za-sport/cvus/strokovno-usposabljanje/aktualni-tecaji/ ). V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. Prijavnico je potrebno tudi natisniti in podpisati, v primeru da je plačnik društvo ali klub sta potrebna tudi podpis in žig organizacije. Po oddani e-prijavi naj kandidat sledi navodilom, ki jih bo prejel na svoj elektronski naslov. Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ali svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

 

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

 

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov Usposabljanje@fsp.uni-lj.si .

 

 1. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 07.09.2020. V kolikor se kandidat prijavi na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja v celoti izvedeno še isti dan!

 

 1. Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek, 07.09.2020. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.

 


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.

 

Urnik tečaja obveznih vsebin 1. stopnja_jesen_2020 (On line)