Strokovni delavec 1_ Športno treniranje_ ODBOJKA, ODBOJKA SEDE

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


0 + 8 =

Termini: od 17.08.2020 do 10.09.2020

Koordinator: CVUŠ

Trajanje: 130

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 6


Opis:

PRIREDITELJ

Odbojkarska zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja, DOTS-društvo odbojkarskih trenerjev Slovenije in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

 

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana.

 

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje traja od 17.08.2020 do 10.09.2020 (zajema splošni in specialni del), izpitni roki po dogovoru. URNIK

 

VODJA USPOSABLJANJA

Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je dr. Marko Zadražnik.

 

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Temeljni cilj usposabljanja je usposobiti tečajnike za izvedbo in spremljanje procesa športne vadbe.

 

POGOJI DOKONČANJA

Kandidat mora imeti:

 • Prisotnost pri teoretičnem in praktičnem delu usposabljanja mora biti vsaj 80 %.
 • Pozitivno ocenjena seminarska naloga
 • Pozitivno ocenjen dnevnik dela
 • Teoretični izpit iz obveznih vsebin
 • Teoretični in praktični izpit iz specialnih vsebin

 

Razpišejo se najmanj 3 izpitni roki. Izpitno komisijo imenuje nosilec programa usposabljanja za vsak rok posebej in jo sestavlja eden od predavateljev, ki je predaval na usposabljanju. Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje izpitna komisija, ki ima predsednika in dva člana. Izpit se ocenjuje kot »opravil« ali »ni opravil«. Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku 3 let od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora ponovno udeležiti usposabljanja.

 

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom Strokovni delavec 1_ Športno treniranje_ ODBOJKA, ODBOJKA SEDE.


Kotizacija:

CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja je odvisna od števila prijavljenih:

 

Število prijavljenih

Cena prijavnine

15 - 19

986,94 €

20 - 24

745,13 €

25 - 30

602,05 €

 

Plačilo mora biti poravnano pred pričetkom usposabljanja. V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.

 

PRIJAVE

 

 1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 15 kandidatov. Maksimalno število sprejetih kandidatov je 30.

 

 1. Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Starost najmanj 18 let
 •  Dosežena najmanj srednja poklicna izobrazba

 

 1. Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Dokazilo o polnoletnosti
 • Dokazilo o izobrazbi

 

 1. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti izpolniti E- prijavo na spletni strani Fakultete za šport, Inštitut za šport, CVUŠ – Strokovno usposabljanje. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. Prijavnico je potrebno tudi natisniti in podpisati, v primeru da je plačnik društvo ali klub sta potrebna tudi podpis in žig organizacije. Po oddani e-prijavi naj kandidat sledi navodilom, ki jih bo prejel na svoj elektronski naslov. Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ali svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

 

 

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

 

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.

 

 1. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 03.08.2020. Rok za plačilo kotizacije je ponedeljek 10.08.2020.

 

 1. Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek, 03.08.2020. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti.

 


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na Usposabljanje@fsp.uni-lj.si

 

URNIK