Skoči na vsebino

Tečaj obveznih vsebin za programe 1. stopnje za vse športne panoge

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


7 + 1 =

Termini: 24.5. - 26.5.2019

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 22

Število razpisanih mest: 150

Število prostih mest: 41


Opis:

Fakulteta za šport razpisuje sklop predavanj obveznih vsebin, ki predstavljajo obvezni del vseh programov usposabljanja  1. stopnje sprejetih po Zakonu o športu, ki je stopil v veljavo 24.6.2017. Tečaj bo izveden v enem vikendu v prostorih Fakultete za šport.

Trajanje tečaja

 • Petek, 24.5.2019 od 17h do 19h
 • Sobota, 25.5.2019 od 9h do 20h
 • Nedelja, 26.5.2019 od 9h do 20h

Podroben razpored je razviden iz URNIKA.

Predmetnik tečaja

Predmet

Standard znanja

Število ur

Osnove gibanja človeka

Pozna gibalne sposobnosti
Pozna fizikalne zakonitosti gibanja
Pozna osnove gibalnega nadzora in učenja

5

Osnove športne vadbe

Pozna in razume temeljne didaktične pristope (cilji vadbe, vsebine in
metode)
Pozna metode in sredstva za razvoj gibalnih sposobnosti
Zna izvajati in spremljati športno vadbo skozi proces

5

Osnove medicine športa

Pozna osnove prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja

Pozna uporabo avtomatiziranega zunanjega defibrilatorja pri
temeljnih postopkih oživljanja
Zna izvesti prvo pomoč pri poškodbi gibal
Pozna osnove preprečevanja poškodb v športu

5

Psihosocialne osnove športa

Pozna osnove razvojne psihologije (spoznavni razvoj, osebnostne
lastnosti, motivacija)
Pozna osnove in pomen športne psihologije (vodenje, lik trenerja)
Prepozna družbene razsežnosti okolja, v katerem deluje
(komunikacija, etika, doping, fair play, socialna inkluzija skozi šport)
Prepozna oblike nasilja v športu

5

Odgovornost in zakonodaja v športu

Pozna pravne podlage, ki urejajo področje športa
Pozna odgovornosti, ki izhajajo iz izvajanja procesa športne vadbe

2

Predmete bodo predavali predavatelji Fakultete za šport, ki so vrhunski strokovnjaki na svojem področju!

Slušatelji bodo po uspešno opravljenih izpitih prejeli potrdilo o opravljenih obveznih vsebinah za programe usposabljanja za strokovno delo v športu 1. stopnje. Potrdilo velja za vse športne panoge oziroma športna področja.


Kotizacija:

Cena tečaja

 • 90,00 EUR  - zgodnja prijava – prijave in plačila prejeta do vključno ponedeljka, 13.5.2019.
 • 120,00 EUR  - prijave in plačila prejeta od vključno torka, 14.5.2019 do vključno ponedeljka, 20.5.2019.

PRIJAVE

 1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 40 kandidatov.

 1. Pogoji za prijavo

Za prijavo na tečaj obvezni vsebin morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Polnoletnost
 • Srednja poklicna izobrazba
 • Morebitni dodatni pogoji, ki jih je v svojem programu usposabljanja opredelila Nacionalna panožna športna zveza.
 1. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti izpolniti E – prijavo, ki se nahaja na vrhu besedila razpisa (prosimo sledite navodilom E – prijave). V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi podatke o plačniku. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ali svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.

 1. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 20.5. 2019. V kolikor se kandidat prijavi na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja v celoti izvedeno še isti dan!

 1. Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek, 20.5. 2019. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT Za več informacij nam lahko pišete na Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.

URNIK TEČAJA - novo!