Skoči na vsebino

Trener športne rekreacije in funkcionalnih vadb - ZADNJA IZVEDBA

Termini: 3.6. - 28.6.2019

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 150

Število razpisanih mest: 26

Število prostih mest: 0


Opis:

Fakulteta za šport razpisuje zadnjo izvedbo usposabljanja za pridobitev naziva Trener športne rekreacije in funkcionalnih vadb. Zaradi nove zakonodaje na področju športa je to zadnja izvedba tega usposabljanja.

Namen usposabljanja

Program za pridobitev naziva Trener športne rekreacije in funkcionalnih vadb omogoča slušateljem:

 • osnovna in specifična teoretična ter praktična znanja za učinkovito vodenje programov športne rekreacije v dvorani in v naravi.
 • Kandidati bodo sposobni načrtovati, organizirati, voditi in preverjati učinke različnih funkcionalnih športno rekreativnih vadb za različne starostne skupine (tako v okviru prostočasnih športno rekreativnih dejavnosti kot na delovnem mestu).
 • Kandidati bodo poznali in razumeli koncepte aktivnega (zdravega) življenjskega sloga in pomena športne rekreacije v okviru le-teh. Poznali in razumeli bodo koncepte funkcionalne vadbe ter posebnosti pri uporabi različnih vadbenih pripomočkov.
 • Prav tako bodo seznanjeni s priporočili vadbe za zdravje v vseh starostnih kategorijah in posebnih skupinah ter bodo sposobni izvedbe osnovnih programov športne rekreacije ter funkcionalnih vadb tako v prostem času kot na delovnem mestu; tako v dvorani kot naravi. Pridobljene kompetence bodo omogočale usposobljenim kandidatom delovanje v storitvenem sektorju, na področjih kot so organizacija in vodenje vadbe v fitnes centrih, športnih društvih, v turizmu/hotelih, domovih za starejše osebe, dnevnih centrih in drugih zavodih, društvih, družbah in organizacijah, ki vključujejo gibalno športno dejavnost.
 • Kandidati se lahko zaposlijo tudi v zasebnih podjetjih s področja športne vadbe ali pa sami ustanovijo lastna podjetja za izvajanje storitev s področja športa. 

Usposabljanje traja 150 ur. Vsebine potekajo v obliki predavanj, vaj ter delavnic, kjer se neprestano prepletajo teoretične vsebine s praktičnimi. Program je povezan z vsemi programi na področju športne rekreacije, ki jih izvaja Fakulteta za šport. Kandidatom, ki pridobijo naziv Trener športne rekreacije in funkcionalnih vadb, je tako omogočena pridobitev ostalih usposobljenosti (na področju fitnesa, pilatesa, rekreativnega teka in aerobike, torej na programih s področja športne rekreacije, ki jih izvaja Fakulteta za šport, Center za vseživljenjsko učenje).

Kandidati, ki imajo že pridobljeno 1. stopnjo usposabljanja s področja športne rekreacije (Športna unija Slovenije) morajo opraviti le vsebine, ki predstavljajo nadgradnjo znanja, ki so si ga že pridobili. Vsebine, ki so obvezne za te kandidate so v URNIKU označene z znakom X v zadnjem stolpcu.

Vodja programa usposabljanja ter vodja tečaja:

Vodja programa usposabljanja je prof. dr. Maja Dolenc.

Trajanje tečaja

Tečaj bo trajal od 3.6. – 28.6.2019. Podroben potek usposabljanja je razviden iz URNIKA.

Pogoji dokončanja

Kandidat morajo za pridobitev naziva Trener športne rekreacije in funkcionalnih vadb opraviti naslednje obveznosti:

 • 80% prisotnost na tečaju,
 • pozitivno ocenjena seminarska naloga,
 • pozitivno ocenjen izpit iz teoretičnih delov,
 • pozitivno opravljen izpit iz praktičnega dela.
 • opravljene lastne hospitacije

Izpita se ocenjujeta z nazivom je opravil/ni opravil. Po uspešno opravljenih vseh obveznostih kandidat pridobi naziv Trener športne rekreacije in funkcionalnih vadb. Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh (3) let od vpisa, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri (3) krat.


Kotizacija:

Cena tečaja

Cena je odvisna od že predhodno pridobljenih kompetenc.

 • Cena celotnega usposabljanja je 650,00€.
 • Cena le specialnega dela: 500,00€. Velja za kandidate z že pridobljeno 1. stopnjo usposobljenosti, ki je že vsebovala splošne predmete določene v 11. členu Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki je stopil v veljavo 13.12.2013.
 • Cena za kandidate, ki imajo opravljeno 1. stopnjo usposobljenosti s področja športne rekreacije je 350,00€.  Naziv Vaditelj športne rekreacije – 1. stopnja usposobljenosti katere nosilka je Športna unija Slovenije in je program vseboval splošne predmete določene v 11. členu Pravilnika o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki je stopil v veljavo 13.12.2013.

Rok prijave (pošiljanja prijavnice in vseh zahtevanih dokazil) in plačila je ponedeljek, 27.5.2019.

PRIJAVE

 1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 20 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 25.

 1. Pogoji za prijavo

Kandidat mora za prijavo na usposabljanja izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Polnoletnost
 • Končana najmanj 3-letna poklicna šola
 • 4 leta tekmovalnih izkušenj in/ali 1 leto športno pedagoških izkušenj s področja različnih rekreativnih vadb.
 1. Dokazila

Kandidati morajo poleg prijavnice ob prijavi predložiti sledeča dokazila:

 • Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list),
 • Scan diplome ali spričevala formalnega izobraževanja,
 • Potrdilo podjetja, društva ali drugega organizatorja rekreativne vadbe o vsaj 4 letnih tekmovalnih izkušnjah, ali vsaj enem letu izkušenj kot udeleženec vadbe, oziroma izjava kandidata o 1 letnih izkušnjah kot udeleženec vadbe (obrazec – IZJAVA).
 • Sken diplome 1. stopnje usposobljenosti ter predmetnik opravljenega usposabljanja. (velja le za tiste, ki že imajo pridobljeno 1. stopnjo in želijo uveljavljati nižjo ceno prijavnine).
 1. Način prijave in plačila

Kandidat mora izpolniti E-prijavo ter slediti navodilom v prijavi. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi podatke o plačniku. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ter svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja. V kolikor kandidat uveljavlja eno od nižjih cen prijavnine mora ob prijavi in dokazilih iz 3. točke razpisa poslati tudi dokazila na podlagi katerih želi, da se mu del usposabljanja prizna. Kot ustrezno dokazilo je slika ali sken diplome o usposobljenosti ter urnik/predmetnik tečaja, ki ga je opravil.

V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PODPISANO PRIJAVNICO IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.

 1. Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek, 27.5.2019. Odjave, prejete do navedenega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT Za več informacij nam lahko pišete na Usposabljanje@fsp.uni-lj.si

URNIK