Skoči na vsebino

Vaditelj športnih dejavnosti predšolskih otrok 2 - ZADNJA IZVEDBA

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


2 + 4 =

Termini: 3.6. - 15.6.2019

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 130

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 8


Opis:

Fakulteta za šport razpisuje zadnjo izvedbo usposabljanja za pridobitev naziva Vaditelj športnih dejavnosti predšolskih otrok 2.

Namen usposabljanja

Temeljni cilj programa je udeležencem posredovati osnovne teoretične in praktične informacije za samostojno načrtovanje in izvajanje programov športnih dejavnosti za predšolske otroke. Udeleženci bodo pridobili znanja za izvajanje različnih oblik športne vadbe za otroke skupaj s starši in družinsko športno vadbo. Znali bodo samostojno organizirati splošno športno vadbo za otroke, ki temelji na med področnih povezavah (področja gibanja z jezikom, matematiko, naravo, družbo in umetnostjo) ter vadbo, ki vključuje osnovne elemente različnih športov (ples, osnove iger z žogo, atletike, gimnastike ...).

Kandidati, ki imajo že pridobljeno 1. stopnjo usposabljanja z nazivom Strokovni delavec 1 – Temeljna športna vzgoja za otroke od 0 do 6 let morajo opraviti le drugi del usposabljanja, ki predstavljajo nadgradnjo znanja, ki so si ga že pridobili. Prav tako lahko s tem nazivom to dejavnost opravljajo samostojno.

Vodja programa usposabljanja ter vodja tečaja:

Vodja programa usposabljanja prof. dr. Mateja Videmšek.

Trajanje tečaja

Usposabljanje bo potekalo od ponedeljka 3.6.2019 do vključno sobote 15.6.2019. Podroben potek usposabljanja je razviden iz URNIKA.

Pogoji dokončanja

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje za dokončanje usposabljanja:

 • Izpit
 • Seminarska naloga
 • Pedagoška praksa (20 ur).

Razpišejo se najmanj 3 izpitni roki.

Izpitno komisijo imenuje nosilec programa usposabljanja za vsak rok posebej in jo sestavlja eden od predavateljev, ki je predaval na usposabljanju. Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje izpitna komisija, ki ima predsednika in dva člana.

Izpit se ocenjuje kot »opravil« ali »ni opravil«.

Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku 3 let od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora ponovno udeležiti usposabljanja.


Kotizacija:

Cena tečaja

Kandidat se lahko prijavi na celotno usposabljanje ali le na drugi del usposabljanja v kolikor ima že pridobljen naziv 1. stopnje:

 • Cena celotnega usposabljanja je 450,00€. Rok za plačilo je ponedeljek, 27.5.2019.
 • Cena prijave le na drugi del usposabljanja je 150,00€. Rok za plačilo je  ponedeljek, 27.5.2019.

Možno je plačilo na obroke (kandidat se dogovarja individualno), a morajo biti vsi obroki poravnani pred začetkom usposabljanja, oziroma do navedenega roka plačila.

PRIJAVE

 1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 20 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 30.

 1. Pogoji za prijavo

Kandidat mora za prijavo na usposabljanja izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Polnoletnost
 • Končana najmanj 3-letna poklicna šola
 • 4 leta tekmovalnih izkušenj.
 1. Dokazila

Kandidati morajo poleg prijavnice ob prijavi predložiti sledeča dokazila:

 • Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list),
 • Scan diplome ali spričevala formalnega izobraževanja,
 • Potrdilo podjetja, društva ali drugega organizatorja rekreativne vadbe o vsaj 4 letnih tekmovalnih izkušnjah.
 • Sken diplome 1. stopnje usposobljenosti (velja le za tiste, ki že imajo pridobljeno 1. stopnjo in se želijo prijaviti le na drugi del usposabljanja).
 1. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti izpolniti E – prijavo in slediti navodilom za prijavo. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi podatke o plačniku.

V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.

 1. Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek 29.5.2017. Odjave, prejete do navedenih datumov, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT Za več informacij nam lahko pišete na Usposabljanje@fsp.uni-lj.si .

Urnik