Skoči na vsebino

Inštruktor športne rekreacije - Aerobika - Skupinska vadba - brezplačna izvedba (ESS)

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


5 - 0 =

Termini: 31.8.2018 - 13.10.2018

Koordinator: Aljaž Sedej

Trajanje: 198 pedagoških ur

Število razpisanih mest: 20

Število prostih mest: 16


Opis:

PRIREDITELJ:

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

KRAJ:

Fakulteta za šport

TERMINI TEČAJA:

Usposabljanje bo potekalo od 31.8.2018 do 13.10.2018.

VODJA USPOSABLJANJA:

Dr. Petra Zaletel.

UDELEŽENCI

 

Ciljna skupina: zaposleni.

Na tečaj bo sprejetih 20 kandidatov, ki se bodo do navedenega roka prijavili in poslali vsa potrebna dokazila. Tečaj bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 10 kandidatov.

POGOJI PRIJAVE

 • Polnoletnost.
 • Končana najmanj 3 letna srednja poklicna šola.
 • 4 leta tekmovalnih izkušenj ali 1 leto športno pedagoških izkušenj s področja različnih rekreativnih vadb.
 • Kandidat mora izkazati status zaposlitve (pri čemer so na področju športa možne naslednje oblike zaposlitve: zaposlitev na podlagi pogodbe o zaposlitvi, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec in poklicni športnik).

POTREBNA DOKAZILA:

Kandidati morajo do navedenega roka poslati naslednja dokazila:

 • Kopija osebnega dokumenta.
 • Kopija spričevala z najvišjo doseženo stopnjo izobrazbe.
 • Potrdilo o doseženih tekmovalnih (4 leta) ali športno pedagoških izkušnjah (1 leto).
 • Dokazilo, s katerim kandidat izkazuje status zaposlitve (izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda ZPIZ ali drug relevanten dokument).

POGOJI DOKONČANJA:

 • Minimalna  80% prisotnost na tečaju.
 • Pozitivno ocenjena seminarska naloga.
 • Pozitivno ocenjen izpit iz teoretičnih delov.
 • Pozitivno opravljen izpit iz praktičnega dela.
 • Opravljene lastne hospitacije.

Opravljene lastne hospitacije in dnevnik dela izpita se ocenjujeta z nazivom je opravil/ni opravil.

Kandidati morajo zaključiti šolanje najkasneje v roku treh let od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ trikrat.

NAMEN IN CILJ PROGRAMA USPOSABLJANJA:

Usposabljanje kandidatom omogoča osvojiti osnovna teoretična in praktična znanja za učinkovito vodenje skupinske vadbe – različnih pojavnih oblik Aerobike, različnih starostnih skupin. Tečajniki bodo osvojili razširjene vsebine znanj iz različnih zvrsti aerobike in njenih različic, še posebej aktualnih zvrsti, ki se nenehno spreminjajo. Gre za odpravljanje in preprečevanje posledic pomanjkanje gibanja oz. skrb za izboljšanje psihofizičnih sposobnosti, krepitev zdravja in ustvarjalno izrabo prostega časa. Vsebine Aerobike – skupinske vadbe tako vključujejo znanja načrtovanja, izvedbe in kontrole programov vadbe na področju aerobike in njenih različnih pojavnih oblik skupinskih vadb.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE:

Udeleženci si bodo po opravljenih vseh obveznostih pridobili strokovno usposobljenost 2. stopnje, z nazivom Inštruktor športne rekreacije - Aerobika - Skupinska vadba.


Kotizacija:

PRIJAVE:

Izpolnjena prijavnica in dokazila o izpolnjevanju pristopnih pogojev poslano po e-pošti na naslov: aljaz.sedej@olympic.si

ROK PRIJAV in POŠILJANJE DOKAZIL:

Rok prijave in pošiljanja vseh potrebnih dokazil je petek, 24.8.2018.

PRIJAVNINA:

Usposabljanje je brezplačno zaradi sofinanciranja Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.


Opombe:

Aktivnost se izvaja v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022.

»Projekt Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022 delno  financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.«

Urnik usposabljanja

ESS

MIZŠ