Skoči na vsebino

Inštruktor športne rekreacije - Pilates - brezplačna izvedba (ESS) - ODPRTA ČAKALNA VRSTA

Termini: 31.8.2018 - 14.10.2018

Koordinator: Aljaž Sedej

Trajanje: 198

Število razpisanih mest: 17

Število prostih mest: 0


Opis:

PRIREDITELJ:

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

KRAJ:

Fakulteta za šport

TERMINI TEČAJA:

Usposabljanje bo potekalo od 31.8.2018 do 14.10.2018

VODJA USPOSABLJANJA:

Dr. Maja Pajek.

UDELEŽENCI

 

Ciljna skupina: zaposleni.

Na tečaj bo sprejetih 12 kandidatov, ki se bodo do navedenega roka prijavili in poslali vsa potrebna dokazila. Tečaj bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 10 kandidatov.

POGOJI PRIJAVE

 • Polnoletnost.
 • Končana najmanj 3-letna poklicna šola.
 • 4 leta tekmovalnih izkušenj ali 1 leto športno pedagoških izkušenj s področja različnih rekreativnih vadb.
 • Kandidat mora izkazati status zaposlitve (pri čemer so na področju športa možne naslednje oblike zaposlitve: zaposlitev na podlagi pogodbe o zaposlitvi, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec in poklicni športnik).

POTREBNA DOKAZILA:

Kandidati morajo do navedenega roka poslati naslednja dokazila:

 • Kopija osebnega dokumenta.
 • Kopija spričevala zadnje dosežene stopnje izobrazbe.
 • Potrdilo o doseženih tekmovalnih izkušnjah (minimalno 4 leta) ali potrdilo o doseženih športno pedagoških izkušnjah (1 leto).
 • Dokazilo, s katerim kandidat izkazuje status zaposlitve (izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda ZPIZ ali drug relevanten dokument).

POGOJI DOKONČANJA:

 • Minimalna 80 % prisotnost na tečaju.
 • Pozitivno ocenjena seminarska naloga.
 • Pozitivno ocenjen izpit iz teoretičnih delov.
 • Pozitivno opravljen izpit iz praktičnega dela.

Izpiti se ocenjujejo z opravil/ni opravil.

Kandidati morajo zaključiti šolanje najkasneje v roku treh let od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ trikrat.

NAMEN IN CILJ PROGRAMA USPOSABLJANJA:

Usposabljanje kandidatom omogoča osvojiti osnovna teoretična in praktična znanja za učinkovito vodenje skupinske in individualne Pilates vadbe različnih starostnih skupin. Natančno poznavanje tehnike in metodike osnovnih in nadaljevalnih Pilates vaj. Prepoznavanje in odpravljanje napak med izvedbo osnovnih in nadaljevalnih Pilates vaj in uporaba nekaterih pripomočkov (trak, fitnes obroč) z namenom učinkovitejše izvedbe in pravilnejše izvedbe vaj pri posameznikih z različnimi stanji skeletno – mišičnega sistema . Tečajniki se bodo naučili tudi prilagajati vadbo individualnim potrebam posameznika. Poleg specialnih vsebin s področja Pilatesa bodo kandidati osvojili osnovna znanja s področja rekreativne vadbe odraslih, pedagogike športa, psihologije športa, medicine športa in prve pomoči, nekaj osnov upravljanja s človeškimi viri (management v športu), zakonodaje in fiziologije športa. Vsa pridobljena znanja jim bodo po uspešno končani 2. stopnji usposabljanja omogočila kvalitetno in varno delo z vadečimi na področju pilates vadbe kot inštruktorji športne rekreacije – Pilates.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE:

Udeleženci si bodo po opravljenih vseh obveznostih pridobili strokovno usposobljenost 2. stopnje, z nazivom Inštruktor športne rekreacije – Pilates.

 


Kotizacija:

PRIJAVE:

 

 

Izpolnjena prijavnica in dokazila o izpolnjevanju pristopnih pogojev poslano po e-pošti na naslov: .

ROK PRIJAV in POŠILJANJE DOKAZIL:

Rok prijave in pošiljanja vseh potrebnih dokazil je petek 24.8.2018.

PRIJAVNINA:

Usposabljanje je brezplačno zaradi sofinanciranja Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.


Opombe:

Aktivnost se izvaja v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022.

»Projekt Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022 delno  financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.«

Urnik usposabljanja

ESS 

MIZŠ