Skoči na vsebino

Trener športne rekreacije in funkcionalnih vadb - brezplačna izvedba (ESS)

Termini: 31.8.2018 - 7.10.2018

Koordinator: Aljaž Sedej

Trajanje: 150 pedagoških ur

Število razpisanih mest: 20

Število prostih mest: 0


Opis:

PRIREDITELJ:

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport

KRAJ:

Ljubljana, Fakulteta za šport

TERMINI TEČAJA:

OD 31.8.2018 DO 7.10.2018

 

VODJA USPOSABLJANJA:

Dr. Maja Dolenc.

UDELEŽENCI

 

Ciljna skupina: zaposleni.

Na tečaj bo sprejetih 20 kandidatov, ki se bodo do navedenega roka prijavili in poslali vsa potrebna dokazila. Tečaj bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 10 kandidatov.

POGOJI PRIJAVE

 • Polnoletnost.
 • Končana najmanj 3-letna poklicna šola.
 • 4 leta tekmovalnih izkušenj ali 1 leto športno pedagoških izkušenj s področja različnih rekreativnih vadb.
 • Kandidat mora izkazati status zaposlitve (pri čemer so na področju športa možne naslednje oblike zaposlitve: zaposlitev na podlagi pogodbe o zaposlitvi, samostojni podjetnik, zasebni športni delavec in poklicni športnik).

POTREBNA DOKAZILA:

Kandidati morajo do navedenega roka poslati naslednja dokazila:

 • Kopija osebnega dokumenta.
 • Kopija spričevala zadnje dosežene stopnje izobrazbe.
 • Potrdilo o doseženih tekmovalnih izkušnjah (minimalno 4 leta) ali potrdilo o doseženih športno pedagoških izkušnjah (1 leto).
 • Dokazilo, s katerim kandidat izkazuje status zaposlitve (izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izda ZPIZ ali drug relevanten dokument).

POGOJI DOKONČANJA:

 • Minimalna 80 % prisotnost na tečaju.
 • Pozitivno ocenjena seminarska naloga.
 • Pozitivno ocenjen izpit iz teoretičnih delov.
 • Pozitivno opravljen izpit iz praktičnega dela.
 • Opravljene lastne hospitacije.

Izpiti se ocenjujejo z opravil/ni opravil.

Kandidati morajo zaključiti šolanje najkasneje v roku treh let od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ trikrat.

NAMEN IN CILJ PROGRAMA USPOSABLJANJA:

Usposabljanje kandidatom omogoča osvojiti osnovna in specifična teoretična ter praktična znanja za učinkovito vodenje programov športne rekreacije v dvorani in v naravi. Kandidati bodo sposobni načrtovati, organizirati, voditi in preverjati učinke različnih funkcionalnih športno rekreativnih vadb za različne starostne skupine (tako v okviru prostočasnih športno rekreativnih dejavnosti kot na delovnem mestu). Kandidati bodo poznali in razumeli koncepte aktivnega (zdravega) življenjskega sloga in pomena športne rekreacije v okviru le-teh. Poznali in razumeli bodo koncepte funkcionalne vadbe ter

posebnosti pri uporabi različnih vadbenih pripomočkov. Prav tako bodo seznanjeni s priporočili vadbe za zdravje v vseh starostnih kategorijah in posebnih skupinah ter bodo sposobni izvedbe osnovnih programov športne rekreacije ter funkcionalnih vadb tako v prostem času kot na delovnem mestu; tako v dvorani kot naravi. Pridobljene kompetence bodo

omogočale usposobljenim kandidatom delovanje v storitvenem sektorju, na področjih kot so organizacija in vodenje vadbe v fitnes centrih, športnih društvih, v turizmu/hotelih, domovih za starejše osebe, dnevnih centrih in drugih zavodih, društvih, družbah in organizacijah, ki vključujejo gibalno športno dejavnost. Kandidati se lahko zaposlijo tudi v zasebnih podjetjih s področja športne vadbe ali pa sami ustanovijo lastna podjetja za izvajanje storitev s področja športa.

 

PRIDOBLJENE KOMPETENCE:

Udeleženci si bodo po opravljenih vseh obveznostih pridobili strokovno usposobljenost 2. stopnje, z nazivom Trener športne rekreacije in funkcionalnih vadb.


Kotizacija:

PRIJAVE:

 

 

Izpolnjena prijavnica in dokazila o izpolnjevanju pristopnih pogojev poslano po e-pošti na naslov: aljaz.sedej@olympic.si

ROK PRIJAV in POŠILJANJE DOKAZIL:

Rok prijave in pošiljanja vseh potrebnih dokazil je petek, 24.8.2018.

PRIJAVNINA:

Usposabljanje je brezplačno zaradi sofinanciranja Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

 


Opombe:

Aktivnost se izvaja v okviru projekta Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022.

»Projekt Usposabljanje strokovnih delavcev v športu 2018-2022 delno  financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.«

Urnik usposabljanja

ESS

MIZŠ