Skoči na vsebino

Trener košarke mladih

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


5 + 8 =

Termini: 25.5. - 23.6.2018

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 130

Število razpisanih mest: 70

Število prostih mest: 13


Opis:

PRIREDITELJ

Košarkarska zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TRAJANJE USPOSABLJANJA

Usposabljanje bo izvedeno v obdobju od 25.5. – 23.6.2018. Podrobnejše informacije o poteku usposabljanja boste našli v Urniku.

VODJA USPOSABLJANJA

Strokovni vodja usposabljanja in tečaja je prof. dr. Frane Erčulj.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Namen usposabljanja je seznaniti tečajnike s vsebino in metodiko učenja in treniranja košarke v starostnih kategorijah najmlajših, mlajših in starejših dečkov in deklic v košarkarskih klubih, košarkarskih šolah in košarkarskih krožkih osnovnih šol, usposobiti tečajnike za organiziranje, načrtovanje, vodenje in nadzor procesa treniranja moštev najmlajših, mlajših in starejših dečkov in deklic.

POGOJI DOKONČANJA

Kandidat mora za dokončanje usposabljanja opraviti:

  1. teoretični izpit iz vseh splošnih predmetov,
  2. izpit iz tehnične priprave, izpit iz taktične priprave, izpit iz pravil,
  3. kandidat mora opraviti nadzorovano prakso v predpisanem obsegu kot pomočnik trenerja v klubu, košarkarskem krožku ali košarkarski šoli, voditi mora dnevnik dela ter predložiti potrdilo kluba in mnenje mentorja.
  4. Uspešno ocenjena seminarska naloga katere temo določi strokovni vodja usposabljanja.

Kandidate se pri izpitu oceni z ocenami od 1 do 10, pri seminarski nalogi ter praksi pa z opravil/ni opravil. Po uspešno opravljenih vseh obveznostih kandidat pridobi naziv Trener košarke mladih. Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku treh (3) let od vpisa, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri (3) krat.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE: Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom Trener košarke mladih.


Kotizacija:

CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja znaša 400,00€. Rok za plačilo je petek, 18.5.2018.

PRIJAVE

  1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 25 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 50.

  1. Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • najmanj 3 letna poklicna šola,
  • polnoletnost,
  • 4 leta tekmovalnih izkušenj in ali 1 leto športno pedagoških izkušenj (iz drugih športnih panog)
  1. Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

  • Scan osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list)
  • Scan spričevala ali diplome formalnega izobraževanja
  • Potrdilo društva ali zveze o tekmovalnih ali športno pedagoških izkušnjah.
  1. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti izpolniti E – prijavo, ki se nahaja na vrhu besedila razpisa (prosimo sledite navodilom E – prijave). V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi podatke o plačniku. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ali svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.

  1. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je petek, 18.5.2018. V kolikor se kandidat prijave na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja v celoti izvedeno še isti dan!

  1. Odjava

Rok za odjavo je petek, 18.5.2018. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT Za več informacij nam lahko pišete na Usposabljanje@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Urnik.