Skoči na vsebino

Tečaj splošnih vsebin

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


3 - 3 =

Termini: 13.4. - 21.4.2018

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 37

Število razpisanih mest: 100

Število prostih mest: 27


Opis:

Fakulteta za šport razpisuje sklop predavanj splošnih vsebin, ki so sestavni del programov usposabljanj 1., 2. in 3. stopnje  po starem zakonu o športu v vseh športnih panogah in tako obvezen del usposabljanja. Tečaj bo izveden v dveh vikendih v prostorih Fakultete za šport.

Trajanje tečaja

 

 • Petek, 13.4.2018 do nedelja, 15.4.2018 in
 • sobota, 21.4.2018.

Podroben razpored predavanj je razviden iz URNIKA.

Predmetnik tečaja

Predmetnik zajema vse vsebine določene s pravili o usposabljanjih za vse stopnje usposobljenosti:

 1. Osnove športne medicine  in prva pomoč (5 ur).
 2. Osnove razvojne psihologije in psihologije v športu (5 ur).
 3. Osnove teorije in metodike športnega treniranja (10 ur).
 4. Management v športu z osnovami informatike in zakonodaje (5 ur).
 5. Osnove pedagogike in didaktike v športu (5 ur).
 6. Prehrana v športu (5 ur).
 7. Zgodovina športa (2 uri).

Opomba: Udeleženec po uspešno opravljenih vseh izpitih prejeme potrdilo o uspešno opravljenih splošnih predmetih, ne pridobi pa nikakršnega potrdila o pridobljeni usposobljenosti za strokovno delo v športu. Udeleženec mora tečaj uspešno zaključiti v roku treh (3) let od zaključka predavanj. V kolikor v omenjenem roku tečaja ne zaključi mora tečaj opravljati ponovno v celoti.


Kotizacija:

Cena tečaja

 • 180,00 EUR  - zgodnja prijava – prijave in plačila prejeta do vključno ponedeljka 26.3.2018.
 • 220,00 EUR  - prijave in plačila prejeta od vključno sobote 23.9.2017 do vključno ponedeljka 9.4.2018.

PRIJAVE

 1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 40 kandidatov.

 1. Pogoji za prijavo

Za prijavo na tečaj splošnih vsebin morajo kandidati izpolnjevati pogoje za naziv za katerega se ali se bodo usposabljali pod okriljem svoje zveze.

 1. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti izpolniti E – prijavo, ki se nahaja na vrhu besedila razpisa (prosimo sledite navodilom E – prijave). V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi podatke o plačniku. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na elektronski naslov plačnika ali svoj elektronski naslov prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

V ceno je vključeno prvo opravljanje izpita. Morebitni dodatni roki niso predmet prijavnine.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO IN PRAVILEN (CELOTEN) ZNESEK PRIJAVNINE.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov Usposabljanje@fsp.uni-lj.si.

 1. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 9.4.2018. V kolikor se kandidat prijavi na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja v celoti izvedeno še isti dan!

 1. Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek, 9.4.2018. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT Za več informacij nam lahko pišete na Usposabljanje@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Urnik tečaja.