Skoči na vsebino

TRENER CHEERLEADINGA

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


8 + 3 =

Termini: 2.12.2016 - 15.1.2017

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 90

Število razpisanih mest: 40

Število prostih mest: 40


Opis:

PRIREDITELJ

Cheerleading zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden v prostorih Fakultete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TRAJANJE

Dnevi, ko bo usposabljanje potekalo so:

2.12.2016, 3.12.2016, 6.1.2017, 7.1.2017, 13.1.2017, 14.1.2017 in 15.1.2017.

Natančen urnik bo poslan kandidatom naknadno. Usposabljanje bo ob petkih potekalo v popoldanskih urah, ob sobotah in nedeljah pa cel dan.

VODJA USPOSABLJANJA

Vodja usposabljanja in vodja tečaja je Martin Tuš.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Usposobiti strokovne delavce za samostojno delo z otroki in mladino v šolah in društvih, v otroški, mladinski in članski starostni kategoriji. Usposobiti strokovne delavce za mentorsko delo Vaditeljem cheerleadinga

POGOJI DOKONČANJA

 • UDELEŽBA: Tako pri praktični kot teoretični predelavi gradiva je obvezna 90% udeležba.
 • IZPITI: Kandidati morajo opraviti pisni teoretični izpit, ki se oceni z opravil/ni opravil.
 • SEMINARSKA NALOGA: Temo seminarske naloge in ostala navodila določi vodja tečaja.
 • PRAKSA: Kandidat mora oddati dnevnik dela pedagoške prakse za vsaj 40 ur treningov. Obrazec prejme od vodje tečaja.

Kandidati morajo zaključiti šolanje najkasneje v roku treh let od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ tri krat.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po vseh opravljenih obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom Trener cheerleadinga.


Kotizacija:

CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja za člane CZS je 180,00€, za nečlane je cena 270,00€. Rok plačila je ponedeljek, 28.11.2016.

PRIJAVE

 1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 12 kandidatov. Največje število sprejetih kandidatov je 40.

 1. Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Pridobljena usposobljenost z nazivom Vaditelj cheerleadinga
 • 4 leta tekmovalnih izkušenj v športni panogi cheerleading ali 1 leto športno pedagoških izkušenj v športni panogi cheerleading
 1. Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Scan diplome z nazivom Vaditelj cheerleadinga
 • Potrdilo društva ali zveze o vsaj 4 letnih tekmovalnih izkušnjah ali 1 letnih športno pedagoških izkušnjah.
 • Potrdilo društva, ki je član zveze, da je kandidat njihov član (v kolikor želi kandidat uveljavljati nižjo prijavnino).
 1. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo s tiskanimi črkami izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi del prijavnice s podatki o plačniku. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov martin.tus@fsp.uni-lj.si.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na svoj elektronski naslov oziroma elektronski naslov plačnika prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN CELOTEN ZNESEK PRIJAVNINE.

 1. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 28. 11. 2016. V kolikor se kandidat prijavi na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja v celoti izvedeno še isti dan.

 1. Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek, 28. 11. 2016. Odjave prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na martin.tus@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Prijavnica.docx

Prijavnica.pdf