Skoči na vsebino

INŠTRUKTOR JADRANJA

Prijavnica: Izpolnite prijavnico

podatki o udeležencu/udeleženki

stopnja izobrazbe

OznačiStopnjaPo dosedanjih programih:Po novih bolonjskih programihISCED
II.osnovna šola 2
III.nižje poklicne izobraževanje (2 letno) 3
IV.srednje poklicno izobraževanje (3 letno) 
V.gimnazijsko, srednje poklicno -tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno izobraževanje 
VI/1.višješolski program (do 1994), višješolski strokovni program 5
VI/2.specializacija po višješolskem programu, visokošolski strokovni programivisokošolski strokovni in univerzitetni program (1. bol. st)
VII.specializacija po visokošolskem strokovnem programu, univerzitetni programmagisterij stroke (2. bol. st.)
VIII/1.specializacija po univerzitetnem programu, magisterij znanosti 6
VIII/2.doktorat znanostidoktorat znanosti (3. bol. st.)

status na trgu dela

Podatki o plačniku stroškov usposabljanja


:


6 - 9 =

Termini: 5.12.-10.12.2016

Koordinator: Martin Tuš

Trajanje: 75

Število razpisanih mest: 100

Število prostih mest: 100


Opis:

RAZPIS USPOSABLJANJA ZA PRIDOBITEV NAZIVA

INŠTRUKTOR JADRANJA

strokovni delavec 2

 

PRIREDITELJ

Jadralna zveza Slovenije kot nosilec usposabljanja in Fakulteta za šport kot izvajalec usposabljanja.

KRAJ

Tečaj bo izveden na slovenski obali. O točni prostorski razporeditvi bodo prijavljeni kandidati obveščeni nekaj dni pred pričetkom usposabljanja.

TERMINI TEČAJA

Usposabljanje bo potekalo od ponedeljka, 5.12.2016 do vključno sobote 10.12.2016.

VODJA USPOSABLJANJA

Vodja usposabljanja in tečaja je dr. Matej Majerič.

NAMEN IN CILJ USPOSABLJANJA

Namen usposabljanja za pridobitev naziva Inštruktor jadranja je usposobiti strokovne delavce za delo na področju jadranja, kjer bodo sodelovali pri učitelju ali trenerju kakovostnih športnikov vseh starostnih kategorij oziroma športnih rekreativcev vseh starosti. Sodelovali bodo pri iskanju talentov, bili odgovorni za učenje in treniranje ter vodenje tekmovalcev na tekmah. Lahko bodo samostojno učili in trenirali športnike.

POGOJI DOKONČANJA

Usposabljanje v tem programu se izvaja v tečajni obliki. Usposabljanje je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela.

Obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti:

 • Prisotnost na teoretičnem in praktičnem delu mora biti vsaj 75%
 • Opravljen teoretični izpit
 • Opravljen praktični izpit
 • Uspešno opravljena seminarska naloga

Razpišejo se najmanj 3 izpitni roki.

Izpitno komisijo imenuje nosilec programa usposabljanja za vsak rok posebej in jo sestavlja eden od predavateljev, ki je predaval na usposabljanju. Pri tretjem opravljanju izpita se imenuje izpitna komisija, ki ima predsednika in dva člana.

Izpit se ocenjuje  kot “opravil” ali “ni opravil”.

Kandidati morajo usposabljanje zaključiti najkasneje v roku 3 let od zaključka predavanj, posamezen izpit pa lahko opravljajo največ trikrat. Če kandidat v roku ne zaključi zahtevane obveznosti, se mora ponovno udeležiti usposabljanja.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

Kandidati bodo po opravljenih vseh obveznostih prejeli diplomo o strokovni usposobljenosti v športu z nazivom Inštruktor jadranja.


Kotizacija:

CENA USPOSABLJANJA

Cena usposabljanja v kolikor bo prijavljenih vsaj 8 kandidatov je 530,00€.

Rok plačila je četrtek, 1.12.2016.

PRIJAVE

 1. Število prostih mest

Usposabljanje bo izvedeno v kolikor bo prijavljenih vsaj 8 kandidatov.

 1. Pogoji za prijavo

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • pridobljen naziv Učitelj jadranja,
 • vsaj 1 leto športno pedagoških izkušenj v jadralnem klubu/društvu.
 1. Dokazila

Poleg prijavnice morajo kandidati ob prijavi poslati naslednja dokazila:

 • Scan diplome z nazivom Učitelj jadranja,
 • Potrdilo društva ali zveze o vsaj 1 letnih športno pedagoških izkušnjah.
 1. Način prijave in plačila

Kandidat mora v celoti in čitljivo izpolniti priloženo prijavnico. V kolikor plačnik tečaja ne bo kandidat sam, mora izpolniti tudi spodnji del prijavnice. V kolikor je plačnik pravna oseba, mora prijavnica vsebovati tudi žig in podpis odgovorne osebe plačnika.

Prijavnico in dokazila pošljite skenirana po elektronski pošti na naslov martin.tus@fsp.uni-lj.si.

Na podlagi prejete prijavnice bo kandidat na svoj elektronski naslov, oziroma elektronski naslov plačnika prejel predračun, ki je osnova za plačilo tečaja.

O prejetem plačilu bo kandidat obveščen naslednji delovni dan po prejetem plačilu. V kolikor potrditve kandidat ne bo prejel, naj status svojega plačila preveri sam po telefonu ali po elektronski pošti.

PRIJAVA JE ZAKLJUČENA, KO PREJMEMO PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO, VSA ZAHTEVANA DOKAZILA IN PRAVILNI ZNESEK PRIJAVNINE.

 1. Rok prijave

Zadnji rok za prijavo je ponedeljek, 28.11.2016. V kolikor se kandidat prijavi na zadnji dan prijave mora biti plačilo usposabljanja izvedeno še isti dan!

 1. Odjava

Rok za odjavo je ponedeljek, 28.11.2016. Odjave, prejete do vključno tega datuma, morajo biti pisne in poslane po elektronski pošti. V tem primeru kandidatu vrnemo 80% vplačane prijavnine. Pri odjavah po tem roku prijavnine ne vračamo.


Opombe:

KONTAKT

Za več informacij nam lahko pišete na martin.tus@fsp.uni-lj.si ali pokličete na telefonsko številko 01 520 77 52.

Urnik

Prijavnica.docx

Prijavnica.pdf