VKLJUČEVANJE OTROK IN MLADOSTNIKOV S POSEBNIMI POTREBAMI V ŠPORTNE PROGRAME

Termini: 11.01. - 12.01.2019

Koordinator: dr. Damir Karpljuk

Trajanje: 16

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30

Število točk: 1.00


Opis:

Mesto in možnost udejstvovanja v športu je vsekakor treba omogočiti tudi otrokom in mladini s posebnimi potrebami  oz. tistim, ki ne zmorejo običajnega, samostojnega udejstvovanja v športih. Fakulteta za šport v sodelovanju s CUDV Draga Ig razpisuje dvodnevni seminar Vključevanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v športne programe, namenjen vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju.

 

Prvi dan bo seminar potekal na Fakulteti za šport, kjer bodo udeležencem seminarja predstavljene zakonske opredelitve oseb s posebnimi potrebami, proces njihove inkluzije v redno vzgojo in izobraževanje, poseben poudarek bo na inkluziji oseb s posebnimi potrebami v športne programe. Slednji bo predvsem praktične narave.

Drugi dan seminarja se bo odvijal v prostorih Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Bolenčič Draga na Igu, kjer bosta direktorica centra  ter vodja OE predstavili razne vidike upravljanja institucij za osebe s posebnimi potrebami. Sledile bodo vaje, na katerih bodo udeležencem predstavljeni uporabni pristopi k delu z osebami s posebnimi potrebami na športnem področju ter Igre specialne olimpijade in program MATP, namenjen otrokom s težjimi motnjami.

 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite seminarja in seznanite z novimi vadbenimi metodami za varen, učinkovit in ustvarjalen trening, otrokom in mladini s posebnimi potrebami pa poleg sodelovanja v športu, omogočite priložnost za napredovanje v vseh pogledih.

 


Kotizacija:

Polna kotizacija: 76,28 EUR

Kotizacija za zaposlene v vzgoji in izobraževanju: 15,26 EUR


Opombe:

1. dan seminar poteka na Fakulteti za šport,Gortanova ul. 22, Ljubljana

2. dan seminar poteka na CUDV Dolfke Boštjančič, Draga 1, 1292 Ig

 

 

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju morajo prijavnico oddati v Katisu!