Skoči na vsebino

NOVOSTI PRI NUDENJU PRVE POMOČI MLADOSTNIKOM

Termini: 1.6.-2.6. 2012, Ljubljana, Fakulteta za šport

Koordinator: doc. dr. Edvin Dervišević, specijalist medicine športa

Trajanje: 16

Število razpisanih mest: 30

Število prostih mest: 30

Število točk: 1.00


Opis:

Namen seminarja je predstaviti najsodobnejše didaktične pristope pri nudenju prve pomoči. Udeleženci bodo razvijali kompetence za ravnanje v različnih nepredvidljivih okoliščinah. Vsebino bomo predstavili tudi s pomočjo sodobne tehnologije (IKT), ki jo bomo aplicirali za uporabo v praksi. Učitelji – praktiki bodo predstavili nekatere preizkušene primere dobre prakse. Vsebine bodo posredovane tako, da bodo udeleženci več kot 50% aktivno sodelovali. Udeleženci bodo z refleksijo na seminarju izmenjali lastne izkušnje, primere dobre prakse pa bodo lahko izmenjali tudi v e-učeči spletni skupnosti po njem.


Kotizacija:

Cena: 54,94 €


Opombe:

- Epidemiologija športih poškodb na šolah: primerjava stanja v tujini in pri nas – doc. dr. Edvin Dervišević, dr. med., 2PD

- Vzroki za nastanek športne poškodbe, doc. dr. Edvin Dervišević, 2P

- Mehanizem poškodovanja – doc. dr. Edvin Dervišević, dr. med., 2PD

- Načela preventivnega treninga in preprečevanja športnih poškodb –  doc. dr. Edvin Dervišević, dr. med., 1P

- Najpogostejše akutne poškodbe gibal in najpogostejši preobremenitveni sindromi pri otrocih in adoelscentih –  doc. dr. Edvin Dervišević, dr. med., 2PD

- Temeljni postopki oživljanja –  asist. Vedran Hadžič, dr. med., 1D

- Šok in ustavljanje krvavitev –  asist. Vedran Hadžič, dr. med., 1D

- Oskrba ran in poškodbe glave in prva pomoč (ter očesa, ušesa in nosu) –  asist. Vedran Hadžič, dr. med., 2D

- Poškodbe gibal – zvini in zlomi, asist. Vedran Hadžič, dr. med.,1D

- Piki žuželk in strupenih rib, zastrupitve –  asist. Vedran Hadžič, dr. med., 1D

- Ukrepanje ob utopitvi, toplotni kapi, podhladitvi in dehidraciji – asist. Vedran Hadžič, dr. med. 1D