Jump to content

Fakulteta za šport

Alpsko smučanje in deskanje na snegu_A


holders:
Ph.D. Žvan Milan, Prof.

executors:
Ph.D. Lešnik Blaž, Prof.