University of Ljubljana

Fakulteta za šport

eLearning

Spletna učilnica - Moodle

Spletna učilnica se nahaja na naslovu:

http://moodle.fsp.uni-lj.si

Moodle navodila za prijavo


eUčenje plavanja

Spletna stran s prikazom tehnike začetnega in nadaljevalnega učenja plavanja je dostopna na naslovu:

http://eucenje.fakultetazasport.si