University of Ljubljana

Fakulteta za šport

Entrepreneurial project