University of Ljubljana

Fakulteta za šport

Odnosi z javnostmi v športu - izbirni predmet


holders:
Ph.D. Doupona Mojca, Prof.

executors:
Ph.D. Doupona Mojca, Prof.
Poteko Kaja, Assist.