Jump to content

Fakulteta za šport

Kondicijska vadba otrok in mladine


holders:
Ph.D. Škof Branko, Prof.

executors:
Ph.D. Škof Branko, Prof.
Laurenčak Klemen,