Jump to content

Fakulteta za šport

Skoki na prožnih ponjavah - izbirni predmet


holders:
Ph.D. Čuk Ivan, Prof.