Jump to content

Fakulteta za šport

Športna vzgoja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami


holders:
Ph.D. Karpljuk Damir, Prof.

executors:
Ph.D. Videmšek Mateja, Prof.