University of Ljubljana

Fakulteta za šport

Management športnih prireditev