University of Ljubljana

Fakulteta za šport

Strateški management v športu