Jump to content

Fakulteta za šport

Development of technology for testing endurance in swimming

  • Development of technology for testing endurance in swimming

  • Code RR-20-615
  • Date 01.01.2020 - 31.12.2020
  • Holder Prof. Ph.D. Anton Ušaj