Jump to content

Fakulteta za šport

OCENJEVANJE RELATIVNEGA ENERGIJSKEGA PRIMANJKLJAJA PRI TVEGANIH

  • OCENJEVANJE RELATIVNEGA ENERGIJSKEGA PRIMANJKLJAJA PRI TVEGANIH

  • Code RR-20-613
  • Date 01.01.2020 - 31.12.2020
  • Funds provider Sports fundation
  • Organisation UL Faculty of sport
  • Holder Assoc. prof. Ph.D. Petra Zaletel