Jump to content

Fakulteta za šport

Ekspertno spremljanje dejavnikov modela uspešnosti v izbranih športih panogah – prva faza dvoletnega projekta

  • Ekspertno spremljanje dejavnikov modela uspešnosti v izbranih športih panogah – prva faza dvoletnega projekta

  • Code RR-14-012
  • Date 01.01.2014 - 31.12.2014
  • Holder Prof. Ph.D. Bojan Jošt