Jump to content

Fakulteta za šport

Vpliv simetričnosti telesa na uspešnost in zdravje pri keglanju

  • Vpliv simetričnosti telesa na uspešnost in zdravje pri keglanju

  • Code RR-14-013
  • Date 01.01.2014 - 31.12.2014
  • Holder Prof. Ph.D. Ivan Čuk