Jump to content

Fakulteta za šport

Mejne obremenitve lokomotornega sistema pri različnih športnih aktivnostih

  • Mejne obremenitve lokomotornega sistema pri različnih športnih aktivnostih

  • Code RR-14-008
  • Date 01.01.2014 - 31.12.2014
  • Holder Prof. Ph.D. Milan Čoh