University of Ljubljana

Fakulteta za šport

Živa Majcen Rošker

E-mail: ziva.majcen-rosker@fsp.uni-lj.si

Phone: 01-520-77-52


Organizational units: