University of Ljubljana

Fakulteta za šport

Jožef Šimenko, Ph.D.

E-mail: jozef.simenko@fsp.uni-lj.si

SICRIS: Sicris

Timetable: By prior arrangement via e-mail


Subjects

  • Basics of training process 1 - UNI Bachelor’s degree - Kinesiology, UNI Bachelor’s degree - Sports Training, UNI Bachelor’s degree - Sports Education
  • Judo - izbirni predmet - UNI Bachelor’s degree - Kinesiology, UNI Bachelor’s degree - Sports Training, UNI Bachelor’s degree - Sports Education