University of Ljubljana

Fakulteta za šport

Matjaž Železnik

E-mail: matjaz.zeleznik@fsp.uni-lj.si

Phone: 01-520-77-58

Room: 11012


Subjects

  • Football 1 - UNI Bachelor’s degree - Sports Education, UNI Bachelor’s degree - Kinesiology, UNI Bachelor’s degree - Sports Training