University of Ljubljana

Fakulteta za šport

Assist. prof. Tine Sattler, Ph.D.

E-mail: tine.sattler@fsp.uni-lj.si

Phone: 01-520-78-18

SKYPE: martin655

Room: 11009

Timetable: Mon 10.15-11.00, Tue 10.15-11.00


Subjects

  • Odbojka_A - UNI Bachelor’s degree - Sports Training
  • Volleyball 1 - UNI Bachelor’s degree - Sports Education, UNI Bachelor’s degree - Kinesiology, UNI Bachelor’s degree - Sports Training