University of Ljubljana

Fakulteta za šport

Assoc. prof. Alenka Vrbinc, Ph.D.

E-mail: alenka.vrbinc@ef.uni-lj.si

Room: 79


Subjects

  • English - UNI Bachelor’s degree - Sports Education, UNI Bachelor’s degree - Kinesiology, UNI Bachelor’s degree - Sports Training