University of Ljubljana

Fakulteta za šport

Računalniška primerjalna video analiza smučanja