Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Management v športu 2

V predmetu Management v športu 2 se bodo študenti seznanili z osnovnimi pojmi kot so teorija organizacije, teorija udeležencev (deležnikov), teorija učinkovitosti, uspešnost in družbene odgovornosti ter temeljnimi funkcijami managementa. V nadaljevanju bodo predstavljene temeljne značilnosti športnih prireditev, management športne infrastrukture in trženje v športu.