Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Športno treniranje

 Opomba: Magistrski študijski program Športno treniranje za študijsko leto 2017/18  ni razpisan.