Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Kognitvni in fiziološki vidiki psihičnih procesov v športu


nosilci:
dr. Tušak Matej, prof.

izvajalci:
dr. Kajtna Tanja, izr. prof.

 Kognitvni in fiziološki vidiki psihičnih procesov v športu