Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport

Razvoj modela preventive pred stresom in sistema psihološke pomoči na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

  • Razvoj modela preventive pred stresom in sistema psihološke pomoči na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

  • Koda M5-0155
  • Datum 01.06.2006 - 30.11.2007