Skoči na vsebino

Fakulteta za šport

Analiza razvojnih trendov gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti ter povezav obeh s psihosomatičnim statusom slovenskih otrok in mladine med 6. in 9. letom starosti v obdobju 1970-1983-1993-2003/04

  • Analiza razvojnih trendov gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti ter povezav obeh s psihosomatičnim statusom slovenskih otrok in mladine med 6. in 9. letom starosti v obdobju 1970-1983-1993-2003/04

  • Koda L5-6448
  • Datum 01.07.2004 - 30.06.2007
  • Financer Javna agencija za raziskovalano dejavnost
  • Organizacija UL, Fakulteta za šport
Povzetek

Preučevanje psihosomatičenga statusa otrok in mladine se je na Fakulteti za šport začelo v začetku šestdesetih let (Šturm, 1969) in je še danes ena od osnovnih raziskovalnih poti na področju športa, še zlasti otrok in mladine. Raziskovalna skupina je v dosedanjem delu razvila ustrezne merske postopke in metodologijo raziskovanja, ki zagotavlja korektno izpeljavo projekta. Raziskava predstavlja kontinuirano raziskovalno delo na področju preučevanja psihosomatičnega statusa otrok in mladine ter omogoča tudi primerjave s svetom. Predviden raziskovalni projekt je povezan z Evrofit sistemom Evropske skupnosti.    

sicris.izum.si/search/prj.aspx